Hem Välbesökt frukostmöte

Välbesökt frukostmöte

Drygt 200 personer besökte förra veckans frukostmöte på Bruksgymnasiet i Gimo. Här samlades företagare, tjänstemän, beslutsfattare och skolelever. Att hälften av deltagarna var avgångselever från gymnasieskolorna i kommunen var särskilt glädjande.

SKB stod som värd för frukostmötet och representerades bland annat av vd Christopher Eckerberg som fick svara på frågor om SKB:s anläggningar och det nya kontoret i Östhammars tätort.

Jörgen Lönnies, SKB Näringslivsutveckling AB, berättade om hur SKB Nu arbetar för att stödja företag i kommunen med bland annat borgensåtaganden.

Utredning huvudnummer

Morgonens huvudnummer var den utredning som Sweco Eurofutures gjort rörande framtidens arbetsmarknad och kompetensbehov med sikte på 2020 och 2030. Samhällsvetaren Helena Lund inledde sin presentation med orden:

– När vi påbörjade den här utredningen hade jag en ganska otydlig bild av Östhammars kommun men nu har jag fått en väldigt positiv bild.

Det Helena framför allt ville lyfta när det gäller kommunen är att här finns ett levande näringsliv med många möjligheter. Företagarna ser positivt på framtiden och på de stora investeringar som bland annat SKB planerar. Detta kan i sin tur kn leda till en positiv spiral där ännu fler möjligheter skapas.

Framtida potential

De slutsatser man dragit i utredningen är att det finns potential för tillväxt men att det är en utmaning att lyckas möta de kompetensbehov som kommer att uppstå. Det kommer bland annat att bli nödvändigt att öka inpendlingen till och minska utpendlingen från kommunen.

En ökad inflyttning och därmed ökad folkmängd är än viktigare med tanke på de fördelar en växande fast befolkning innebär i form av bland annat handel och service. För att uppnå detta behöver man arbeta aktivt och målmedvetet med att förändra bilden av Östhammars kommun.

Elever vill läsa vidare

Matilda Sundin och Frida Lindblom var två av de gymnasieelever som kommit. De går på Wilhelm Haglunds gymnasium och tar studenten i vår. Planen är att läsa vidare på universitet. Matilda satsar på en framtid som civilingenjör medan Frida kan tänka sig en framtid som antingen civilingenjör eller ekonom.

På frågan om varför de kommit denna tidiga morgon svarar båda två att de lockades av att det handlade om framtiden och jobben. Båda kan tänka sig att återvända till Östhammars kommun efter avslutad högre utbildning.

– Ja visst, nu när vi vet det kommer att finnas jobb för oss, då kan man återvända till barndomsstaden där man vet att man trivs.

Nyheter

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar

SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den...

Publicerad: 25 maj 2023

Rekordstarkt stöd för slutförvar

Stödet för slutförvarsanläggningar i Östhammar och Oskarshamn är starkare än någonsin. Hela 86 procent av kommuninvånarna stö...

Publicerad: 8 maj 2023

Sverige och SKB får gott betyg av IAEA

Internationella atomenergiorganet, IAEA, har organiserat en internationell granskning av den svenska hanteringen av radioakti...

Publicerad: 4 maj 2023