Hem Två yttranden om Kärnbränsleförvaret
Fotomontage föreställande ovanjordsanläggningen av det planerade Kärnbränsleförvaret i Söderviken i närheten av Forsmarks kärnkraftverk. Illustration: Phosworks.

Två yttranden om Kärnbränsleförvaret

Det blev ett tydligt ja i Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande till regeringen om SKB:s system för slutförvaring av använt kärnbränsle. Mark- och miljödomstolen var också positiv på flera viktiga punkter, men efterlyser mer underlag om kopparkapslarna.

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har granskat SKB:s ansökningar mot kärntekniklagen och rekommenderar alltså regeringen att ge tillstånd för ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

Mark- och miljödomstolens (MMD) yttrande är också positivt på flera viktiga punkter. Man säger ja till de frågor som rör platsen Forsmark, berget, bufferten och miljökonsekvensbeskrivningen. Också för inkapslingsanläggningen och för utökad kapacitet i mellanlagret Clab. Däremot vill domstolen att SKB presenterar mer underlag om kapselns egenskaper och säkerheten på lång sikt. Man vill också att frågan om ansvar efter förslutning, som även kommunen har lyft, ska utredas.

SKB:s vd Eva Halldén. Foto: M Wallerstedt.

– Vi kan konstatera att vi inte har lyckats besvara rättens frågor vad gäller kopparkapseln fullt ut. Samtidigt skriver regeringens expertmyndighet SSM i sitt yttrande att SKB har förutsättningar som krävs för att kunna uppfylla lagens krav på strålsäker slutförvaring, säger SKB:s vd Eva Halldén i en kommentar.

SKB tar fram underlag

Att de två myndigheterna dragit så olika slutsatser beror delvis på att de prövar mot olika lagstiftningar, SSM mot kärntekniklagen och MMD mot miljöbalken. De har också olika prövningsförfaranden. SSM ger tillstånd i flera steg med fortlöpande uppdateringar av säkerhetsanalysen. Domstolen däremot måste säga antingen ja eller nej utifrån det underlag som finns nu.

Nu ligger frågan på Miljö- och energidepartementets bord för vidare utredning och SKB arbetar för att ta fram det underlag om kapseln som domstolen efterfrågar.

– Det är sådant som vi har planerat att ta fram till den preliminära säkerhetsanalysen. Skillnaden nu blir att vi får prioritera om arbetet och göra det snabbare än vi tänkt, säger Helene Åhsberg, projektledare på SKB för tillståndsprövningen.

Ingen folkomröstning

Östhammars kommun skulle ha haft en folkomröstning om slutförvaret den 4 mars. På ett möte i kommunfullmäktige i slutet av januari tog man dock beslutet att den ställs in.

Nyheter

Säker, hållbar och effektiv drift på SKB:s anläggningar

SKB har två kärntekniska anläggningar i drift, Mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, och Slutförvaret för kortlivat radi...

Publicerad: 18 januari 2023

Miljödom för utbyggnad av SFR

SKB har i dag fått miljötillstånd för utbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. Domen medd...

Publicerad: 21 december 2022

Deldom i artskyddsärendet

När det visade sig att tre gölar måste fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret i Forsmark begärde SKB dispens från arts...

Publicerad: 19 december 2022