Hem Symposium på Äspö lockade många
Marek Vencl och Lukáš Vondrovic från Tjeckien kom till Äspölaboratoriet för att bland annat få inspiration och lära sig mer om den långsiktiga säkerheten.

Stort intresse för symposium på Äspö

Den 21–23 april hölls ett symposium på Äspölaboratoriet om den forskning och teknikutveckling som har gjorts av SKB och SKB:s motsvarighet i Finland, Posiva. Syftet var att visa andra länder hur långt de båda företagen har nått.

Föreläsningarna under symposiet avhandlade inte det bara det aktuella läget, utan även historiken från 1970-talet fram till i dag. Även vilka vinster som har gjorts genom att samarbeta över nationsgränserna togs upp.

Med på symposiet var drygt ett 30-tal deltagare från tolv länder. Lukáš Vondrovic och Marek Vencl kom från Tjeckien och SKB:s motsvarighet där, Rawra. Lukáš Vondrovic har bara jobbat ett år på Rawra och såg symposiet som ett bra tillfälle att lära sig mer och bli inspirerad.

– Rawra har inte kommit lika långt och har mycket att lära av SKB. För min egen del så vill jag lära mig så mycket som möjligt, framförallt om karakterisering av berget och hur man designar och anpassar slutförvaret då det är det jag jobbar med. Besöket under jord ser jag särskilt fram emot, sa han under den andra dagen på symposiet.

– För mig var gårdagens föreläsningar om forskning på den långsiktiga säkerheten intressantare, tyckte kollegan Marek Vencl.

Kina planerar bygge

Det fanns också en del riktigt långväga gäster bland deltagarna. Ju Wang hade rest från Kina med fem kollegor.

– Vi ska börja bygga vårt underjordslaboratorium 2020 så för oss är SKB:s erfarenheter viktiga. Planeringen och designen av slutförvaret är intressant för oss och jag ser flera möjligheter till samarbeten. Jag har fått en del nya idéer under det här symposiet.

En av deltagarna hade rest långt fast han bor i Sverige. Jeroen van Eldert kommer från Nederländerna men har bott i Sverige i tre år då han studerat vid Luleå tekniska universitet. Han var dock inte med på symposiet för att lära sig mer om hur man tar hand om använt kärnbränsle.

– SKB har data som jag är intresserad av då jag ska doktorera på skador på berget vid sprängningar. Eftersom att SKB har studerat det länge så har de mycket data och jag hoppas att jag kan få tillgång till den.

Schweiz långt framme

Det är inte bara SKB och Posiva som har kommit långt i sina planer på slutförvaringen av det använda kärnbränslet. Från Schweiz och Nagra kom Nikitas Diomidis och Niels Giroud.

– Vi har egna laboratorier som Äspölaboratoriet och samarbetar redan mycket med SKB så för oss är det mest intressant att få en överblick över SKB:s och Posivas program och jämföra resultat.

Symposiet avslutades med att man på dag tre först besökte Kapsellaboratoriet för att sedan åka ner under jord på Äspölaboratoriet för att med egna ögon få se vad som sker där.

Nyheter

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar

SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den...

Publicerad: 25 maj 2023

Rekordstarkt stöd för slutförvar

Stödet för slutförvarsanläggningar i Östhammar och Oskarshamn är starkare än någonsin. Hela 86 procent av kommuninvånarna stö...

Publicerad: 8 maj 2023

Sverige och SKB får gott betyg av IAEA

Internationella atomenergiorganet, IAEA, har organiserat en internationell granskning av den svenska hanteringen av radioakti...

Publicerad: 4 maj 2023