Hem Stort lokalt förtroende för SKB

Stort lokalt förtroende för SKB

Det lokala förtroendet för SKB är fortsatt stort i både Oskarshamns och Östhammars kommuner. Det visar den årliga opinionsundersökning som Novus Opinion genomfört på SKB:s uppdrag. I årets undersökning har frågor även ställts till drygt 1 000 personer i riket.

73 procent av invånarna i Östhammars kommun har, enligt undersökningen, mycket stort eller ganska stort förtroende för SKB. I Oskarshamn är motsvarande siffra 82 procent.

– Vi har i flera år haft ett starkt lokalt stöd för såväl SKB som företagets framtidsplaner, och det har vi fortfarande. Just nu är vi inne i en flerårig tillståndsprövning med tillhörande väntan på besked, då är det än viktigare för oss att fortsätta det viktiga dialogarbete som SKB sedan många år bedriver i bägge kommunerna, säger Anna Porelius, kommunikationschef på SKB.

I båda kommunerna tror närmare 9 av 10 att SKB:s framtida verksamhet kommer att ha en positiv inverkan på den egna kommunen. Knappt tre av fyra av de tillfrågade i de två kommunerna svarar också att de vill att frågan om slutförvaring av det använda kärnbränslet ska lösas av oss som lever i dag och inte lämnas till kommande generationer. Samma åsikt delas av en stor majoritet, närmare bestämt 67 procent av de tillfrågade i riket.

Fakta

Fakta om undersökningen:

Årets undersökning har genomförts av Novus Opinion under perioden 9 april – 6 maj 2013 och omfattar 890 genomförda intervjuer med boende i Oskarshamns respektive Östhammars kommuner. Undersökningen för riket omfattar 1032 genomförda webbintervjuer som genomfördes 11-16 april 2013.

Nyheter

Säker, hållbar och effektiv drift på SKB:s anläggningar

SKB har två kärntekniska anläggningar i drift, Mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, och Slutförvaret för kortlivat radi...

Publicerad: 18 januari 2023

Miljödom för utbyggnad av SFR

SKB har i dag fått miljötillstånd för utbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. Domen medd...

Publicerad: 21 december 2022