Hem Stort internationellt intresse för långtidsförsök på Äspö

Stort internationellt intresse för långtidsförsök på Äspö

Just nu pågår en internationell konferens under tre dagar på Äspölaboratoriet. Det är en bred uppslutning av olika organisationer och länder, ett 100-tal deltagare från 14 olika länder deltar varav hälften deltar på plats.

Konferensen handlar om flera olika långtidsförsök som är gjorda i Äspölaboratoriet med fokus på Prototypförvaret där SKB inom kort ska påbörja återtag. Kunskapen från dessa långtidsförsök är inte bara intressant för SKB, utan för många länder runt om i världen som jobbar med forskning och teknikutveckling för att kunna ta hand om sitt radioaktiva avfall, på ett säkert sätt.

Pär Grahm, enhetschef Slutförvarsteknik.

– Sverige ligger tillsammans med Finland och Frankrike långt fram i sina kärnavfallsprogram. Men även andra länder har expertis som är här för att ta del av kunskapen och bidra med sina egna insikter, säger Pär Grahm, enhetschef Slutförvarsteknik.

Under konferensens tre dagar är det störst fokus på långtidsförsöket Prototypförvaret som liknar det förvar som SKB ska bygga i Forsmark. På 450 meters djup i Äspölaboratoriet har SKB haft ett antal kapslar deponerade på samma sätt som i det framtida Kärnbränsleförvaret. Den innersta sektionen har varit försluten i 20 år och det är den som nu förbereds för återtag.

Brytning och provtagningar kommer att pågå under närmare två år. Alla delar ska undersökas, det vill säga kapslar, bentonitlera och berg. Detta efterföljs sedan av en analys- och modelleringsfas. Data från försöken blir en del i SKB:s framtida säkerhetsredovisningar. Resultaten kommer också att publiceras på SKB:s webb, i sedvanlig ordning.

Nyheter

Med fokus på en hälsosam och säker arbetsmiljö

”Personal, hälsa och säkerhet” är ett av fokusområdena i SKB:s hållbarhetsprogram även kallad Färdplan för hållbart byggande ...

Publicerad: 28 februari 2023

SKB publicerar uppdaterad analys om säkerhet efter förslutning för Kärnbränsleförvaret

I veckan har ni publicerat flera nya rapporter som tillsammans är en uppdaterad analys av säkerheten efter förslutning för Kä...

Publicerad: 22 februari 2023

Stort internationellt intresse för långtidsförsök på Äspö

Just nu pågår en internationell konferens under tre dagar på Äspölaboratoriet. Det är en bred uppslutning av olika organisati...

Publicerad: 8 februari 2023