Hem SKB publicerar uppdaterad analys om säkerhet efter förslutning för Kärnbränsleförvaret

Hallå där Allan Hedin, säkerhetsanalytiker på SKB:s avdelning för Forskning och Utveckling.

I veckan har ni publicerat flera nya rapporter som tillsammans är en uppdaterad analys av säkerheten efter förslutning för Kärnbränsleförvaret i Forsmark.

Allan Hedin, foto Gabriel Liljevall.

Ansökan för slutförvarssystemet är redan godkänd av regeringen, varför behövs en ny analys?

— Vår senaste analys, SR-Site, den som låg till grund för vår ansökan för Kärnbränsleförvaret, lämnades in till myndigheterna år 2011. Nu har vi arbetat i många år på en uppdaterad analys som omfattar också den kunskap kring säkerhet efter förslutning som tillkommit det senaste decenniet. Den uppdaterade analysen utgör en hörnsten i all den redovisning som behöver godkännas av SSM för att vi ska få påbörja bygget av förvaret.

Varför publiceras rapporterna nu – de är ju inte tänkta att lämnas till SSM förrän nästa år?

— Vi har ju som princip att sprida det material vi tar fram till alla som är intresserade. Analysen är nu klar lite tidigare än nödvändigt och då finns det ingen anledning att vänta med att publicera. Det är också bra för oss själva att kunna referera till dessa rapporter i kommande arbete.

Kan du säga något om slutsatserna?

— Den viktigaste slutsatsen är som i den tidigare analysen SR-Site att ett säkert slutförvar kan byggas i Forsmark. Nu har vi ännu mer vetenskapligt och tekniskt underlag för den slutsatsen.

Nyheter

Med fokus på en hälsosam och säker arbetsmiljö

”Personal, hälsa och säkerhet” är ett av fokusområdena i SKB:s hållbarhetsprogram även kallad Färdplan för hållbart byggande ...

Publicerad: 28 februari 2023

SKB publicerar uppdaterad analys om säkerhet efter förslutning för Kärnbränsleförvaret

I veckan har ni publicerat flera nya rapporter som tillsammans är en uppdaterad analys av säkerheten efter förslutning för Kä...

Publicerad: 22 februari 2023

Stort internationellt intresse för långtidsförsök på Äspö

Just nu pågår en internationell konferens under tre dagar på Äspölaboratoriet. Det är en bred uppslutning av olika organisati...

Publicerad: 8 februari 2023