Hem SKB lämnar ytterligare kompletteringssvar till SSM

SKB lämnar ytterligare kompletteringssvar till SSM

Som en del av den pågående tillståndsprövningen av SKB:s ansökan om att få bygga Kärnbränsleförvaret i Forsmark har Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, vid flera tillfällen efterfrågat kompletteringar.

Fredagen den 20 december 2013 skickade SKB för tredje gången under året in ett antal kompletteringssvar. Några av de kompletteringar som SSM efterfrågat har dock krävt mer arbete än beräknat och därför inte kunnat färdigställas enligt tidsplan. Dessa kommer istället att lämnas till SSM i början av 2014.

Se de besvarade kompletteringarna till ansökan enligt kärntekniklagen som skickades in till SSM 2 april, 28 juni respektive 20 december

Nyheter

Säker, hållbar och effektiv drift på SKB:s anläggningar

SKB har två kärntekniska anläggningar i drift, Mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, och Slutförvaret för kortlivat radi...

Publicerad: 18 januari 2023

Miljödom för utbyggnad av SFR

SKB har i dag fått miljötillstånd för utbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. Domen medd...

Publicerad: 21 december 2022

Deldom i artskyddsärendet

När det visade sig att tre gölar måste fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret i Forsmark begärde SKB dispens från arts...

Publicerad: 19 december 2022