4

SKB lämnar ytterligare kompletteringssvar till SSM

Som en del av den pågående tillståndsprövningen av SKB:s ansökan om att få bygga Kärnbränsleförvaret i Forsmark har Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, vid flera tillfällen efterfrågat kompletteringar.

Fredagen den 20 december 2013 skickade SKB för tredje gången under året in ett antal kompletteringssvar. Några av de kompletteringar som SSM efterfrågat har dock krävt mer arbete än beräknat och därför inte kunnat färdigställas enligt tidsplan. Dessa kommer istället att lämnas till SSM i början av 2014.

Se de besvarade kompletteringarna till ansökan enligt kärntekniklagen som skickades in till SSM 2 april, 28 juni respektive 20 december

Nyheter

Ny kostnadsberäkning inlämnad

SKB har på reaktorägarnas uppdrag lämnat in en ny kostnadsberäkning som redovisar de återstående kostnaderna för det svenska kärnavfallsprogrammet. Det är reglerat i finansieringsförordningen att..

Publicerad: 30 september 2022

SKB presenterar nytt forskningsprogram

SKB:s forskning och teknikutveckling kommer att fortsätta också när de stora slutförvarsprojekten ska genomföras. Kommande insatser presenteras nu i ett nytt Forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprogra,..

Publicerad: 29 september 2022

Remissrunda klar för utbyggt SFR

SKB har nu bemött remissinstansernas synpunkter på våra villkorsförslag. Nästa steg är att domstolen kungör villkorsförhandlingen och bestämmer förhandlingsordning.

Publicerad: 16 september 2022