Hem SKB lämnar ytterligare kompletteringssvar till SSM

SKB lämnar ytterligare kompletteringssvar till SSM

Som en del av den pågående tillståndsprövningen av SKB:s ansökan om att få bygga Kärnbränsleförvaret i Forsmark har Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, vid flera tillfällen efterfrågat kompletteringar.

Fredagen den 20 december 2013 skickade SKB för tredje gången under året in ett antal kompletteringssvar. Några av de kompletteringar som SSM efterfrågat har dock krävt mer arbete än beräknat och därför inte kunnat färdigställas enligt tidsplan. Dessa kommer istället att lämnas till SSM i början av 2014.

Se de besvarade kompletteringarna till ansökan enligt kärntekniklagen som skickades in till SSM 2 april, 28 juni respektive 20 december

Nyheter

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar

SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den...

Publicerad: 25 maj 2023

Rekordstarkt stöd för slutförvar

Stödet för slutförvarsanläggningar i Östhammar och Oskarshamn är starkare än någonsin. Hela 86 procent av kommuninvånarna stö...

Publicerad: 8 maj 2023

Sverige och SKB får gott betyg av IAEA

Internationella atomenergiorganet, IAEA, har organiserat en internationell granskning av den svenska hanteringen av radioakti...

Publicerad: 4 maj 2023