Hem SKB förbereder sig för miljöprövning

Hallå där …

Helene Åhsberg projektledare på SKB för tillståndsprövningen. Foto: SKB.

SKB förbereder sig för miljöprövning

I slutet av förra veckan meddelade Mark- och miljödomstolen, MMD, att miljöprövningen av SKB:s ansökan om tillstånd för att bygga ett system för att ta hand om Sveriges använda kärnbränsle går vidare med huvudförhandling i september.

Det var ett efterlängtat beslut. Vad händer nu och hur förbereder sig SKB inför prövningen?

Nu fortsätter vi med den interna planeringen. Förutom att förbereda våra presentationer är det många praktiska detaljer som det ska ordnas innan det är dags för huvudförhandling. Många personer på företaget är naturligtvis involverade. Till att börja med ska vi senaste den 3 april lämna in vårt förslag till förhandlingsordning till domstolen. Det betyder att vi ska föreslå hur vi på SKB tycker att huvudförhandlingen kan genomföras på bästa sätt så att alla frågor får en bra en belysning. Det är dock miljödomstolen som slutligt bestämmer i vilken ordning olika frågor i förhandlingen tas upp.

Vi ska också under våren gå igenom de remissynpunkter som vi fått in, och till den sista juni planerar vi att lämna in en uppdaterad villkorskatalog och en sammanställning över de åtaganden som vi har gjort i ansökan.

Var kommer förhandlingen att hållas?

Vi kommer att föreslå att en inledande del av förhandlingen hålls i Stockholm. SKB kommer också att föreslå att förhandling hålls en vecka i Oskarshamn och en vecka i Östhammar. Dels för att rätten ska kunna göra syn på de platser det handlar om, men också för att kommuninvånarna i Östhammar och Oskarshamn ska få en chans att följa förhandlingarna. Det är ett plus, menar vi, att de miljöfrågor det handlar om behandlas lokalt. Men det är viktigt att framhålla att det är domstolen som bestämmer hur förhandlingarna ska läggas upp.

När huvudförhandlingen är över vad är då nästa steg i tillståndsprövningen?

Efter själva förhandlingen drar rätten sig tillbaka för att skriva sitt yttrande. Vanligtvis har domstolen två månader på sig för att fastställa dom, men i det här fallet avges ingen dom utan domstolen vänder sig till regeringen med ett yttrande om verksamheten kan anses tillåtlig enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten har sagt att de vid samma tidpunkt också kommer att lämna sitt yttrande till regeringen med en bedömning enligt Kärntekniklagen. Därefter kommer regeringen att inhämta Östhammars och Oskarshamns kommuners ställningstagande innan de säger ja eller nej i tillåtlighetsfrågan. Inför sitt ställningstagande har Östhammars kommun också sagt att man planerar att ha en rådgivande folkomröstning om slutförvaret i februari nästa år.

Nyheter

Säker, hållbar och effektiv drift på SKB:s anläggningar

SKB har två kärntekniska anläggningar i drift, Mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, och Slutförvaret för kortlivat radi...

Publicerad: 18 januari 2023

Miljödom för utbyggnad av SFR

SKB har i dag fått miljötillstånd för utbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. Domen medd...

Publicerad: 21 december 2022

Deldom i artskyddsärendet

När det visade sig att tre gölar måste fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret i Forsmark begärde SKB dispens från arts...

Publicerad: 19 december 2022