Hem SKB ansöker om att få bygga ut SFR

SKB ansöker om att få bygga ut SFR

Den 19 december lämnade SKB in ansökningarna om att få bygga ut Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. En milstolpe passerades och ett stort steg togs mot en slutgiltig lösning för rivningsavfallet från de svenska kärnkraftverken.

– Utbyggnaden av SFR är en viktig milstolpe för SKB och det svenska kärnavfallsprogrammet. Nu tar vi ett steg närmare målet att kunna ta hand om det radioaktiva avfallet både från driften och avvecklingen av de svenska kärnkraftverken, säger Christopher Eckerberg, vd för SKB.

Illustration över SFR som visar den planerade utbyggnaden (blå) i anslutning till befintlig anläggning (grå). Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: LAJ Illustrationer.

SKB lämnade under dagen över ansökningarna i form av ett par lådor och några usb-minnen till Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen. Det handlade om sammanlagt ungefär 6 000 sidor.

– Det vi visar i ansökningarna är att utbyggnaden kan ske säkert utan att ha någon negativ inverkan på befintlig anläggning. Säkerheten bibehålls även vid driften av den utbyggda anläggningen samt efter förslutning, berättar projektledaren Peter Larsson.

Reaktorer behöver rivas

SFR i Forsmark togs i drift 1988 och redan från start talades det om en framtida utbyggnad. De planerna aktualiserades när Barsebäcks två reaktorer stängdes av. Under driften har en del radioaktiva ämnen fastnat på bland annat byggnadsdelar och rör. Vid rivningen kommer dessa delar att samlas upp och transporteras till SFR för slutförvaring.

AnsokanSFR03b_300px

Projektledaren Peter Larsson kommer i dag att lämna över ansökningarna till myndigheterna. Foto: Lasse Modin.

Men det handlar inte bara om Barsebäck, så småningom kommer även reaktorer som fortfarande är i drift i dag att behöva rivas. Dessutom blir det utökade mängder driftavfall på grund av förlängda drifttider vid kärnkraftverken.

Rymmer mer

Efter utbyggnaden kommer SFR att bli nästan tre gånger så stort som i dag, och rymma sammanlagt 171 000 kubikmeter avfall. Den utbyggda delen kommer att bestå av sex nya bergssalar under havsbottnen utanför Forsmark. De placeras på samma djup som den nedre delen av nuvarande SFR, det vill säga 140 meter ner i berget.

Någon gång i framtiden kommer även de nio reaktortankarna från de svenska kärnkraftverken att stå uppradade i en av bergssalarna nere i förvaret. Tankarna är stora och utredningar har visat att det är bäst att slutförvara dem hela. För att få ner dem i förvaret planerar SKB också för en ny större nedfartstunnel.

– När allt är klart kommer hela SFR att vara en väl fungerande och modern anläggning med plats för svenskt låg- och medelaktivt avfall både från drift och från rivning, säger Peter Larsson.

Nyheter

Säker, hållbar och effektiv drift på SKB:s anläggningar

SKB har två kärntekniska anläggningar i drift, Mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, och Slutförvaret för kortlivat radi...

Publicerad: 18 januari 2023

Miljödom för utbyggnad av SFR

SKB har i dag fått miljötillstånd för utbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. Domen medd...

Publicerad: 21 december 2022

Deldom i artskyddsärendet

När det visade sig att tre gölar måste fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret i Forsmark begärde SKB dispens från arts...

Publicerad: 19 december 2022