Hem Rivning pågår i Forsmark
Det gamla reningsverket i Forsmark rivs just nu. Här är det tänkt att rampen och hisschaktet ner till Kärnbränsleförvaret ska ligga i framtiden och rivningen möjliggör undersökningar på platsen. Foto: Lasse Modin.

Rivning pågår i Forsmark

Allt sedan 70-talet när kärnkraftverken byggdes har det stått där – det gamla reningsverket i Forsmark. Men nu pågår rivningen för fullt och lagom till jul räknar entreprenörerna med att vara klara.

Det gamla reningsverket ligger precis på den plats där tanken är att rampen och hisschaktet ner till det planerade Kärnbränsleförvaret ska placeras i framtiden. När reningsverket är ett minne blott blir det möjligt att göra noggranna undersökningar av hur berget ser ut i detalj därunder, en nödvändig del av förberedelserna inför den framtida byggnationen.

Forsmarks Kraftgrupp tog för ungefär ett år sedan ett nytt modernt reningsverk i drift utefter vägen ner till kärnkraftverket. Första oktober i år fick SKB ta över nycklarna till den gamla anläggningen som numera ligger på SKB:s mark. Men en rivning är en process som tar sin tid när det ska göras med omsorg om miljön.

– Vi började med miljöinventeringar för att få fram vilka farliga ämnen som fanns här. I 1960-och 70-talshus finns nästan alltid asbest och pcb i mattor, kakel och fix. Det måste tas om hand på rätt sätt och i en vecka sanerades byggnaden av Ocab innan själva rivningen kunde påbörjas, berättar Folke Eriksson bygg- och anläggningssamordnare på SKB i Forsmark.

Snabb takt

I helgen kom en grävmaskinist och ett antal andra jobbare från PP Såg & Borr (en underentreprenör till SH Bygg) på plats för att ta hand om resten. I snabb takt har det som tidigare var kontor och kontrollrum rivits.

– Att riva en byggnad har vissa likheter med att bygga en ny fast allt görs åt andra hållet. Man börjar med fasaden, tar därefter isoleringen och sist stommen, förklarar Folke Eriksson.

Killarna från PP Såg & Borr sorterar noggrant allt i olika containrar. Robban Blomkvist som styr grävmaskinen just den här dagen berättar att branschen arbetar helt annorlunda i dag än vad som var vanligt förr i tiden. Så lite som möjligt lämnas på deponi, så mycket som möjligt återvinns.

– Det är nog ingen som kör med rivningskula längre. I dag tar man rätt på all plåt, all skrot och all metall. Till och med trämaterialet tas om hand.

Betong krossas

Det sista som kommer att ske vid reningsverket är att de stora betongbassängerna slås sönder. Betongen krossas och skiljs från armeringen som även den kan återvinnas.

För det projekt som arbetar med planeringen av Kärnbränsleförvaret är rivningen av reningsverket ett viktigt steg framåt.

– Någon gång under nästa år hoppas vi kunna göra fler undersökningar och sonderingsborra för schaktlägena för Kärnbränsleförvaret på den här platsen, säger Folke Eriksson.

 

MER INFORMATION

Nyheter

Säker, hållbar och effektiv drift på SKB:s anläggningar

SKB har två kärntekniska anläggningar i drift, Mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, och Slutförvaret för kortlivat radi...

Publicerad: 18 januari 2023

Miljödom för utbyggnad av SFR

SKB har i dag fått miljötillstånd för utbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. Domen medd...

Publicerad: 21 december 2022

Deldom i artskyddsärendet

När det visade sig att tre gölar måste fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret i Forsmark begärde SKB dispens från arts...

Publicerad: 19 december 2022