Hem Positiva omdömen i ny strålsäkerhetsvärdering

Positiva omdömen i ny strålsäkerhetsvärdering

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, höjer betyget för SKB i den senaste strålsäkerhetsvärderingen. Myndigheten lyfter särskilt fram en positiv utveckling inom områdena ledning och styrning, kompetens, säkerhetsgranskning samt säkerhetsprogram.

Rapporten omfattar verksamheten vid SKB:s mellanlager Clab i Oskarshamn och Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark under en treårsperiod mellan 2018 och 2021. Jämfört med föregående period når SKB en högre värdering inom flera områden.

Sammanfattningsvis är det en ökad förmåga att följa upp avvikelser, brister och förbättringsområden som ligger till grund för SKB:s förbättrade omdöme, skriver SSM.

SKB:s vd Johan Dasht.

– Det här är en viktig framgång som vi ska vara stolta över. Det är också ett kvitto på att vi utvecklas och vi har jobbat engagerat och målmedvetet för att stärka vårt resultat. De här frågorna är centrala för hela SKB:s uppdrag och något vi måste leverera på och leva upp till hela tiden, säger vd Johan Dasht.

Myndigheten skriver att SKB bedöms ha goda rutiner för att följa upp och åtgärda egna identifierade brister och förbättringsförslag samt för att hantera myndighetens kommentarer från granskningar, verksamhetsbevakningar och inspektioner.

Peter Selting, chef för säkerhet, kvalitet och miljö.

– Vi har tagit tydligt ägarskap kring de här frågorna och driver utvecklingen inifrån. Därför är det glädjande att också den granskande myndigheten ser att de åtgärder som vi genomför ger gott resultat, säger Peter Selting, chef för SKB:s avdelning för säkerhet, kvalitet och miljö.

Som underlag för den nya värderingen har flera tillsynsåtgärder genomförts. Dessutom har SSM inhämtat information från SKB:s årsrapporter.

 

Nyheter

Säker, hållbar och effektiv drift på SKB:s anläggningar

SKB har två kärntekniska anläggningar i drift, Mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, och Slutförvaret för kortlivat radi...

Publicerad: 18 januari 2023

Miljödom för utbyggnad av SFR

SKB har i dag fått miljötillstånd för utbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. Domen medd...

Publicerad: 21 december 2022

Deldom i artskyddsärendet

När det visade sig att tre gölar måste fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret i Forsmark begärde SKB dispens från arts...

Publicerad: 19 december 2022