Hem Populär avslutning på seminariehöst

Populär avslutning på seminariehöst

Förändringar i landskapet från en istid till en annan. Det berättade Tobias Lindborg, ekolog på SKB, om när han på tisdagen avslutade höstens kunskapsseminarier i Oskarshamn.

Från istid till istid var rubriken på tisdagens kunskapsseminarium på Kapsellaboratoriet. Att ämnet för dagen intresserade många rådde det ingen tvekan om när ett 50-tal personer tog plats i hörsalen för att lyssna till Tobias Lindborgs timslånga föredrag om vad som egentligen händer med landskapet när en inlandsis drar sig tillbaka.

Ett landskap i förändring

Med hjälp av kartor, animeringar och bilder visade han bland annat hur klimatet varierat under de senaste årmiljonerna och vilka effekter det har på landskapet.

– I ett kustlandskap kan man tydligt se hur landhöjningen efter en istid gör att öar kommer till, havsvikar snörs av och bildar sjöar som så småningom växer igen och blir våtmarker och senare även möjliga jordbruksmarker.

Mycket av den kunskap som SKB använder sig av när man ska beskriva landskapsförändringar har sin grund i redan väl etablerad vetenskap, exempelvis klimatets variation och hur topografin på land och i hav ser ut. Men i vissa lägen behövs ny kunskap.

– Vi har ett särskilt forskningsprojekt på Grönland för att kunna göra studier på en plats som ser ut som framtiden, där det faktiskt ligger en inlandsis, berättade Tobias Lindborg.

– Här kan vi till exempel ta reda på hur snabbt olika processer går när en is drar sig tillbaka och hur ekosystemen och hydrologin fungerar i ett kallare klimat.

Engagerad publik

Seminariet avslutades med en mängd frågor från publiken. Vad händer med ett slutförvar för använt kärnbränsle om isen på Grönland smälter, undrade någon.

– Ja, havsytan i kommer att höjas några meter. Men det har inte ingen betydelse för slutförvaret. När en stor inlandsis smälter över Forsmark kommer strandlinjen att ligga ungefär 150 meter högre än vad den gör i dag och det kommer ett kärnbränsleförvar att klara.

Hur stor blir en inlandsis, undrade någon annan.

– Vi har haft cirka 40 glaciationer under de senaste tre miljoner åren och isarna har fått större utbredning för varje gång. Tendensen historiskt har varit att klimatet blir kallare på jordklotet, om man bortser från de senaste hundra åren då människans påverkan gjort att det blivit betydligt varmare, svarade Tobias Lindborg.

Fler seminarier planeras

Kajsa Engholm, informatör på SKB, tackade avslutningsvis publiken för visat intresse och passade också på att bjuda in till ytterligare kunskapsseminarier till våren.

– Håll utkik i dagspressen där vi annonserar om kommande seminarier. Och har ni förslag på intressanta ämnen som ni vill att vi tar upp är ni välkomna att höra av er till oss på SKB.

Nyheter

SKB ny ägare av Forsmarks hamn

Första april tar SKB över Forsmarks hamn från tidigare ägaren Forsmarks Kraftgrupp, FKA. SKB planerar bland annat att bygga y...

Publicerad: 30 mars 2023

SKB bjuder in till samråd

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) bjuder härmed in till samråd enligt 6 kap. miljöbalken gällande ytterligare åtgärder och...

Publicerad: 22 mars 2023

Med fokus på en hälsosam och säker arbetsmiljö

”Personal, hälsa och säkerhet” är ett av fokusområdena i SKB:s hållbarhetsprogram även kallad Färdplan för hållbart byggande ...

Publicerad: 28 februari 2023