Hem Nytt nummer av tidningen Lagerbladet

Nytt nummer av tidningen Lagerbladet

Lagerbladet Östhammars sommarnummer har kommit ut med bland annat reportage om SKB:s förberedelser inför byggstart av Kärnbränsleförvaret i Forsmark.

Läs också om hur man river ett kärnkraftverk, och om höstens huvudförhandling i Mark- och miljödomstolen där SKB:s ansökan om att få bygga ut Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall ska prövas.

Lagerbladet delas ut till alla hushåll i Östhammars kommun men den går även att gratis prenumerera på.

Läs gärna mer och ladda ner en pdf-tidning

 

Nyheter

Säker, hållbar och effektiv drift på SKB:s anläggningar

SKB har två kärntekniska anläggningar i drift, Mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, och Slutförvaret för kortlivat radi...

Publicerad: 18 januari 2023

Miljödom för utbyggnad av SFR

SKB har i dag fått miljötillstånd för utbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. Domen medd...

Publicerad: 21 december 2022

Deldom i artskyddsärendet

När det visade sig att tre gölar måste fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret i Forsmark begärde SKB dispens från arts...

Publicerad: 19 december 2022