Hem Nytt nummer av tidningen Lagerbladet

Nytt nummer av Lagerbladet

Nu har SKB:s tidning Lagerbladet kommit ut med ett nytt nummer. Vi berättar bland annat om att flygtrafiken över Forsmark tilltar. Fast det handlar inte om flygplan, utan om fåglar.

Tidningen distribueras framför allt till alla hushåll i Östhammars kommun men kan även läsas digitalt på skb.se/lagerbladet.

Nyheter

SKB ny ägare av Forsmarks hamn

Första april tar SKB över Forsmarks hamn från tidigare ägaren Forsmarks Kraftgrupp, FKA. SKB planerar bland annat att bygga y...

Publicerad: 30 mars 2023

SKB bjuder in till samråd

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) bjuder härmed in till samråd enligt 6 kap. miljöbalken gällande ytterligare åtgärder och...

Publicerad: 22 mars 2023

Med fokus på en hälsosam och säker arbetsmiljö

”Personal, hälsa och säkerhet” är ett av fokusområdena i SKB:s hållbarhetsprogram även kallad Färdplan för hållbart byggande ...

Publicerad: 28 februari 2023