Hem Nytt laboratorium ersätter provisorium

Nytt laboratorium ersätter provisorium

Erlandssons Bygg har fått i uppdrag att bygga ett nytt laboratorium åt SKB ute på Stora Asphällan i Forsmark. Byggarbetena ska påbörjas under sommaren och i slutet av september ska labbet vara klart för invigning.

Varje år tar SKB cirka 400 vattenprover i Forsmark för kemisk analys. Provtagningarna ingår i det pågående så kallade moniteringsprogrammet, som samlar in data om Forsmarksområdet för att ha som jämförelse när bygget av Kärnbränsleförvaret sätter i gång.

Provisoriskt fältlaboratorium

Fram till för några månader sedan har SKB använt ett provisoriskt så kallat fältlaboratorium för de kemiska analyserna. Det är en liten flyttbar vagn på 17 kvadratmeter som stått parkerad ute på Stora Asphällan. Den har nu passerat tioårsstrecket och måste bytas ut.

– Vi slutade använda det i december, och sedan dess har vi fått skicka iväg alla våra prover, säger Cecilia Berg, hydrokemist på SKB i Forsmark, och berättar att värmesystemet i vagnen hade gått sönder och att vagnen saknade både utifrånkommande vatten och tillräckligt med förvaringsutrymmen.

Byggs i moduler

Det nya laboratoriet som nu ska byggas blir på minst 64 kvadratmeter och kommer förutom ett fullt utrustat labb också att innehålla ett grovlabb för förvaring av prover och annan utrustning.

– Även det här ska vara flyttbart. Det ska byggas i tre moduler för att kunna plockas isär och flyttas när vi börjar bygga i Söderviken, berättar Folke Eriksson, SKB:s bygg- och anläggningssamordnare i Forsmark.

Cecilia Berg ser fram emot att i höst få arbeta i mer moderna och ändamålsenliga lokaler.

– Framför allt ska det bli skönt att få sätta i gång och göra de kemiska analyserna på plats igen, säger hon och berättar att hon för att upprätthålla kompetensen var tredje månad åkt ner till Äspöanläggningen för att ”träna”. I Äspös vattenkemilaboratorium i Oskarshamn gör man nämligen motsvarande analyser som i Forsmark.

Upptäcka förändringar

Innan det nya labbet är klart att tas i bruk måste alla instrumenten genomgå en ”hälsokontroll”.

– Man måste gå igenom dem och kontrollera att de inte skadats i flytten och att kontrollproverna överensstämmer med tidigare serier, att de håller samma höga kvalitet, säger Cecilia Berg, som nu håller på att ta fram en plan för hur kontrollerna ska genomföras.

Provtagningarna i Forsmark kommer att fortsätta ända till dess att Kärnbränsleförvaret är färdigbyggt och förslutet.

– Med de långa mätserierna som vi får kan vi upptäcka ifall byggarbetena orsakar förändringar i området. Det är viktigt för platsmodellen, säger Cecilia Berg.

Nyheter

Säker, hållbar och effektiv drift på SKB:s anläggningar

SKB har två kärntekniska anläggningar i drift, Mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, och Slutförvaret för kortlivat radi...

Publicerad: 18 januari 2023

Miljödom för utbyggnad av SFR

SKB har i dag fått miljötillstånd för utbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. Domen medd...

Publicerad: 21 december 2022