Hem Ny spolhall sparar miljön

Ny spolhall sparar miljön

I SKB:s underjordiska anläggning Äspölaboratoriet kör dagligen många fordon. Miljön nere i urberget är tuff med bland annat saltvatten som rinner in. Det är därför viktigt att fordonen spolas av när de varit nere i berget.

Miljön nere i urberget är tuff med saltvatten som rinner in, grus och annan smuts.
För att undvika rostskador och slitage är det viktigt att fordonen spolas av. Ny spolhall sparar miljön I SKB:s underjordiska anläggning Äspölaboratoriet kör dagligen många fordon. Miljön nere i urberget är tuff med bland annat saltvatten som rinner in. Det är därför viktigt att fordonen spolas av när de varit nere i berget. Nu har SKB byggt en ny modern och miljövänlig spolhall, som invigdes i början av oktober. Tidigare har man använt en asfalterad spolplatta med en enkel oljeavskiljare i närheten av tunnelnedfarten. Men en ny och miljövänligare spolhall har länge varit ett önskemål på Äspölaboratoriet. Antalet tvättar har ökat med åren och länsstyrelsen klassar numera verksamheten som miljöfarlig.

Tvätt mot avgift

I den nya hallen kan man spola av eller tvätta maskinerna i en bra arbetsmiljö, där även de miljöfarliga restprodukterna i vattnet tas om hand innan det går vidare i avloppsvattnet. Reningsanläggningen i hallen för bort sand och renar vattnet som sedan pumpas till kärnkraftverket OKG:s ordinarie reningsverk. Bara kemikalier som godkänts av SKB och OKG får användas vid fordonstvätt och man behöver ha ett tillstånd för att få använda dem. Med sitt ordinarie inpasseringssystem kan SKB styra behörigheter för avspolning eller tvätt med kemikalier för de olika behov som finns.

Det händer att fordon som ska köras in på kärnkraftsverkets område måste rengöras, innan de kan få godkänt tillträde dit. De kan då spolas av i SKB:s nya spolhall, mot samma avgift som tas ut vid andra öppna tvättanläggningar. Även räddningstjänsten kan tvätta bilar på samma villkor. Tvätt av privatbilar är dock inte tillåtet.

Lägre energiförbrukning

När anläggningen uppfördes gjordes det omfattande markarbeten för vatten, el, avlopp, kommunikation med mera. Grävningen genomfördes med stor försiktighet och markägaren, OKG, hjälpte till med det arbetet. Allt är nu dokumenterat och snyggt asfalterat.

Den nya spolhallen har många finesser som medför en klar förbättring för arbetsmiljön och den yttre miljön, med en lägre energiförbrukning som resultat. Både vattnet och byggnaden värms genom att man utnyttjar värmen i det utgående dränagevattnet från Äspötunneln med värmepump. Värmesystemet är dimensionerat så att det ska kunna värma upp även marken utanför infarten till Äspötunneln som idag är eluppvärmd. Detta görs för att förhindra isbildning på körbanan.

– När systemet är helt färdigutbyggt, kommer det att innebära en betydande och viktig energibesparing för Äspölaboratoriet, meddelar Karl-Åke Bäckmark, SKB, som varit med i all planering och byggande av det nya spolsystemet.

Nyheter

SKB ny ägare av Forsmarks hamn

Första april tar SKB över Forsmarks hamn från tidigare ägaren Forsmarks Kraftgrupp, FKA. SKB planerar bland annat att bygga y...

Publicerad: 30 mars 2023

SKB bjuder in till samråd

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) bjuder härmed in till samråd enligt 6 kap. miljöbalken gällande ytterligare åtgärder och...

Publicerad: 22 mars 2023

Med fokus på en hälsosam och säker arbetsmiljö

”Personal, hälsa och säkerhet” är ett av fokusområdena i SKB:s hållbarhetsprogram även kallad Färdplan för hållbart byggande ...

Publicerad: 28 februari 2023