Hem När marken skälver – en film om jordskalv

När marken skälver – en film om jordskalv

Jordskalv är inget problem i Sverige i dag. Berggrunden är mycket stabil och de jordskalv som förekommer är små. I samband med nästa istid blir jordskalven dock fler – och större. Hur troligt är det då att det inträffar ett stort jordskalv i Sverige? Och hur ser förutsättningarna ut i Forsmark, där SKB vill bygga Kärnbränsleförvaret?

I filmen ”När marken skälver” förklarar Raymond Munier, geolog och SKB:s expert på jordskalv, hur jordskalv uppkommer, hur vanliga de är och hur man ska bygga Kärnbränsleförvaret så att det blir säkert.

– Det viktigaste vi kan göra är att placera tunnlar och deponeringshål på tillräckligt stort avstånd från de stora sprickor som finns i berget. Det krävs nämligen sprickor av en viss storlek för att stora jordskalv av en viss magnitud ska kunna uppstå, säger Raymond Munier.

– Tack vare våra platsundersökningar har vi redan mycket kunskap om berget i Forsmark, men denna kommer självklart att byggas på och verifieras när vi kommer ner i berget. Principen är enkel: vi tar det säkra före det osäkra, avslutar Raymond Munier.

Nyheter

SKB ny ägare av Forsmarks hamn

Första april tar SKB över Forsmarks hamn från tidigare ägaren Forsmarks Kraftgrupp, FKA. SKB planerar bland annat att bygga y...

Publicerad: 30 mars 2023

SKB bjuder in till samråd

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) bjuder härmed in till samråd enligt 6 kap. miljöbalken gällande ytterligare åtgärder och...

Publicerad: 22 mars 2023

Med fokus på en hälsosam och säker arbetsmiljö

”Personal, hälsa och säkerhet” är ett av fokusområdena i SKB:s hållbarhetsprogram även kallad Färdplan för hållbart byggande ...

Publicerad: 28 februari 2023