Hem Med siktet inställt på hållbarhet

Med siktet inställt på hållbarhet

Så bra som möjligt, för så många som möjligt, så länge som möjligt. Så brukar Alice Bah Kuhnke tänka att hon ska agera. Ett rättesnöre både privat och i arbetet som kan leda till ett hållbart samhälle på sikt.

I dag är Alice Bah Kuhnke hållbarhetschef på konsultföretaget ÅF. Men hennes vilja att få vara med och påverka samhällsutvecklingen på ett positivt sätt grundlades tidigt. Hon är uppvuxen i Förenings- och folkrörelsesverige och visste redan som barn både vad ”dagordning och stadgar” var för något.

Känsla för rättvisa

På universitet läste hon statsvetenskap och i vuxen ålder blev hon generalsekreterare för organisationen Rättvisemärkt. Uppdraget tog henne ut i världen där hon på nära håll fick uppleva fattigdom. Men fick också möjlighet att se vilken skillnad konkreta projekt kunde innebära.

Fast efter en tid kände hon att det nog var i företagsvärlden hon egentligen ville verka.

– Det finns en oerhörd kraft i företagande och jag bestämde mig för att jag ville jobba på ett börsnoterat företag.

Chansen hon väntat på dök upp när ÅF sökte en hållbarhetschef. Där har utmaningen både bestått i att få förståelse för varför hållbarhet är viktigt men också att förklara vad begreppet egentligen står för.

– Du kan ta upp tidningen nästan vilken dag som helst och hitta ordet hållbarhet. Men ingen förklarar vad det är, och det är väldigt farligt.

Hitta balansen

Enkelt uttryckt handlar det enligt Alice Bah Kuhnke om att skapa balans mellan tre olika dimensioner; den samhälleliga, den miljömässiga och den ekonomiska. Barnarbete är till exempel ”ytterst ohållbart”. Och en långsiktigt hållbar utveckling kräver också en hänsyn till vårt ekosystem.

– Samtidigt är det inte hållbart om det inte ger vinst. Företag behöver vinst för att kunna anställa folk.

På ÅF har man arbetat aktivt med att hitta de saker som går att förändra i positiv riktning. Det är allt från att etablera flera mindre kontor så att anställda slipper pendla så långt, till att hyra datorer av ett företag som plockar isär dem och återvinner materialet i dem när det är dags för skroten.

Ambition att nå mål

För företag som vill jobba med ett hållbarhetstänk ger Alice rådet att först börja fundera på vilken påverkansgrad man har. Det är ingen idé att arbeta med att få ner sina utsläpp om företaget inte har några stora utsläpp att tala om.

– Gör de förändringar som sparar mest pengar först. Och kommunicera det ni gör även om allt inte är gjort ännu. Jag träffar många företag som gör väldigt mycket bra men inte vågar berätta det. Det finns en sådan oerhörd rädsla för medierna och för att få kritik.

– Men det kan inte vara så att det bara är de som är perfekta som får kommunicera vad de gör. Vi måste våga erkänna att vi inte är perfekta men att vi har en ambition att nå målen.

Fotnot: Temakvällen med Alice Bah Kuhnke var den andra av vårens tre temakvällar. Nästa gång, 16 maj, kommer Lillemor Claesson Liljedahl från SKB till Missionskyrkan i Östhammar och berättar om det projekt som bedrivits på Grönland i tre års tid.

Nyheter

Säker, hållbar och effektiv drift på SKB:s anläggningar

SKB har två kärntekniska anläggningar i drift, Mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, och Slutförvaret för kortlivat radi...

Publicerad: 18 januari 2023

Miljödom för utbyggnad av SFR

SKB har i dag fått miljötillstånd för utbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. Domen medd...

Publicerad: 21 december 2022

Deldom i artskyddsärendet

När det visade sig att tre gölar måste fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret i Forsmark begärde SKB dispens från arts...

Publicerad: 19 december 2022