Hem Lika men ändå olika

Lika men ändå olika

Ett av de länder som, tillsammans med Sverige, kommit längst i arbetet med att hitta en slutförvaring för det använda kärnbränslet är våra finländska grannar. I december förra året lämnade Posiva, Finlands motsvarighet till SKB, in sin bygglovsansökan och inom bara ett par år väntas besked om tillstånd för det tilltänkta slutförvaret i Olkiluoto, i Eurajoki kommun i västra Finland.

Reijo Sundell är vd för Posiva sedan tre och ett halvt år tillbaka. Han gläds över det nära samarbetet med SKB och var nyligen på besök vid SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Posiva och Finland har valt det koncept för slutförvaring, KBS-3, som tagits fram av SKB. Reijo Sundell ser många fördelar med samarbetet länderna emellan, och ser en framtid även i nästa fas.

– Samarbetet har varit mycket givande för oss, och jag tror och hoppas att det är ömsesidigt. Sverige och SKB började före oss, men nu har vi kommit ikapp i vår process, och kanske kan tillståndsprövningen göra att vi går förbi. Vi vill gärna fortsätta samarbetet, även om vårt fokus kanske kommer att förändras då vi går in i en ny fas. Det vore så klart bättre om vi hade samma tidtabell, men det kan vi ju inte påverka själva. Kanske kan ett svenskt beslut underlättas av ett tillståndsbeslut i Finland, och tvärtom.

Annan beslutsprocess

Men han ser fördelar med hur Finlands beslutsprocess fungerar jämfört med den svenska.

– Vi har ett annat system för beslutsfattandet. Där kan jag tycka att vi har en fördel, till exempel genom det principbeslut om plats och metod som redan tagits. När vi nu bygger Onkalo, vår motsvarighet till Äspölaboratoriet, vet vi att det i framtiden kommer att vara en del av slutförvaret.

Inga överraskningar

Reijo Sundell ser också skillnader mellan hur industrin och myndigheterna arbetar med frågan i Sverige respektive Finland. I Finland är öppenheten mellan Posiva och STUK (Finlands motsvarighet till Strålsäkerhetsmyndigheten) stor enligt Reijo Sundell.

– När vi lämnade in vår bygglovsansökan nyligen så visste STUK om innehållet i ansökan, samtidigt som vi visste vad de förväntade sig skulle finnas inkluderat. På så sätt blev det inga överraskningar åt något håll.

I Finland säger myndigheterna att det kommer att ta ungefär ett och ett halvt till två år att granska Posivas ansökan.

Nyheter

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar

SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den...

Publicerad: 25 maj 2023

Rekordstarkt stöd för slutförvar

Stödet för slutförvarsanläggningar i Östhammar och Oskarshamn är starkare än någonsin. Hela 86 procent av kommuninvånarna stö...

Publicerad: 8 maj 2023

Sverige och SKB får gott betyg av IAEA

Internationella atomenergiorganet, IAEA, har organiserat en internationell granskning av den svenska hanteringen av radioakti...

Publicerad: 4 maj 2023