Hem Kurs: Lagring i prekambrisk berggrund 10-20 juni 2013

Kurs: Lagring i prekambrisk berggrund 10-20 juni 2013

Två veckor i juni kommer nationella och internationella studenter att befinna sig i Oskarshamn och lära sig mer om geologiska förutsättningar för lagring av använt kärnbränsle i prekambrisk berggrund.

Prekambrium är en sammanfattande term för den tid i jordens historia före kambrium, det vill säga tiden från det att jorden bildades för cirka 4 600 miljoner år sedan och fram till cirka 540 miljoner år sedan. Äspölaboratoriets berg som består av Smålandsgraniter är cirka 1 800 miljoner år gammal och är av prekambriskt ursprung. Likaså är berggrunden på Blå jungfrun, som är Jungfrugranit, av prekambriskt ursprung men något yngre och har en ålder omkring 1 400 miljoner år.

Under kursen kommer studenterna att lära sig mer om KBS-3-metoden, SKB:s metod för slutförvaring av det använda kärnbränslet som bygger på tre skyddsbarriärer, koppar, lera och berg. De kommer att studera mineral och bergarter, lokal och regional tektonik samt hydrogeologi med exempel från forskningsanläggningen vid Äspölaboratoriet. De kommer även att utföra fältstudier på Blå jungfrun och i Äspölaboratoriets tunnlar.

Kursen genomförs i ett samarbete mellan Linnéuniversitetet och KTH tillsammans med Nova forskning och utveckling (Nova FoU) samt Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB).

Nyheter

Säker, hållbar och effektiv drift på SKB:s anläggningar

SKB har två kärntekniska anläggningar i drift, Mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, och Slutförvaret för kortlivat radi...

Publicerad: 18 januari 2023

Miljödom för utbyggnad av SFR

SKB har i dag fått miljötillstånd för utbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. Domen medd...

Publicerad: 21 december 2022