Hem Kommunfullmäktige i Östhammar röstar om slutförvaret – ja som utgångspunkt

Kommunfullmäktige i Östhammar röstar om slutförvaret – ja som utgångspunkt

Östhammars kommunfullmäktige kommer att hålla ett extra kommunfullmäktigemöte den 13 oktober då kommunens inställning i vetofrågan för Kärnbränsleförvaret ska avgöras.

Vid en presskonferens den 23 september meddelades att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår ett ja till etableringen av slutförvaret i Forsmark.

Kommunens ställningstagande bildar sedan tillsammans med yttrandena från Mark- och miljödomstolen, Strålsäkerhetsmyndigheten och Oskarshamns kommun underlag för regeringen, som är den instans som slutgiltigt beslutar om SKB:s ansökan.

Nyheter

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar

SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den...

Publicerad: 25 maj 2023

Rekordstarkt stöd för slutförvar

Stödet för slutförvarsanläggningar i Östhammar och Oskarshamn är starkare än någonsin. Hela 86 procent av kommuninvånarna stö...

Publicerad: 8 maj 2023

Sverige och SKB får gott betyg av IAEA

Internationella atomenergiorganet, IAEA, har organiserat en internationell granskning av den svenska hanteringen av radioakti...

Publicerad: 4 maj 2023