Hem Kommunfullmäktige i Östhammar röstar om slutförvaret – ja som utgångspunkt

Kommunfullmäktige i Östhammar röstar om slutförvaret – ja som utgångspunkt

Östhammars kommunfullmäktige kommer att hålla ett extra kommunfullmäktigemöte den 13 oktober då kommunens inställning i vetofrågan för Kärnbränsleförvaret ska avgöras.

Vid en presskonferens den 23 september meddelades att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår ett ja till etableringen av slutförvaret i Forsmark.

Kommunens ställningstagande bildar sedan tillsammans med yttrandena från Mark- och miljödomstolen, Strålsäkerhetsmyndigheten och Oskarshamns kommun underlag för regeringen, som är den instans som slutgiltigt beslutar om SKB:s ansökan.

Nyheter

Säker, hållbar och effektiv drift på SKB:s anläggningar

SKB har två kärntekniska anläggningar i drift, Mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, och Slutförvaret för kortlivat radi...

Publicerad: 18 januari 2023

Miljödom för utbyggnad av SFR

SKB har i dag fått miljötillstånd för utbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. Domen medd...

Publicerad: 21 december 2022

Deldom i artskyddsärendet

När det visade sig att tre gölar måste fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret i Forsmark begärde SKB dispens från arts...

Publicerad: 19 december 2022