Hem Kommentar kring ny kopparstudie

Kommentar kring ny kopparstudie

SKB har tagit del av den nya rapport om kopparkorrosion som Strålsäkerhetsmyndigheten publicerat och kan konstatera att vi är överens med myndigheten om att man inte kan dra några slutsatser om kärnbränsleförvarets långsiktiga säkerhet utifrån det som nu presenterats.

SKB delar också myndighetens uppfattning att det är viktigt att frågan om en eventuell kopparkorrosionsprocess i syrgasfritt vatten utreds vetenskapligt. Det är också därför SKB har initierat flera experiment och försök, bland annat i Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet.

Den rapport som nu presenterats är intressant men ger dock inga förklaringar på den kanske mest centrala frågeställningen: varifrån kommer den vätgas som observerats i flera experiment?

SKB noterar också att såväl rapportförfattarna som myndigheten i sitt förord reserverar sig för delar av resultaten, eftersom dessa kan ha äventyrats då analyser av kopparmaterialet ägt rum efter det att materialet har exponerats för syre.

Nyheter

Säker, hållbar och effektiv drift på SKB:s anläggningar

SKB har två kärntekniska anläggningar i drift, Mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, och Slutförvaret för kortlivat radi...

Publicerad: 18 januari 2023

Miljödom för utbyggnad av SFR

SKB har i dag fått miljötillstånd för utbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. Domen medd...

Publicerad: 21 december 2022

Deldom i artskyddsärendet

När det visade sig att tre gölar måste fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret i Forsmark begärde SKB dispens från arts...

Publicerad: 19 december 2022