Hem Kommentar kring ny kopparstudie

Kommentar kring ny kopparstudie

SKB har tagit del av den nya rapport om kopparkorrosion som Strålsäkerhetsmyndigheten publicerat och kan konstatera att vi är överens med myndigheten om att man inte kan dra några slutsatser om kärnbränsleförvarets långsiktiga säkerhet utifrån det som nu presenterats.

SKB delar också myndighetens uppfattning att det är viktigt att frågan om en eventuell kopparkorrosionsprocess i syrgasfritt vatten utreds vetenskapligt. Det är också därför SKB har initierat flera experiment och försök, bland annat i Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet.

Den rapport som nu presenterats är intressant men ger dock inga förklaringar på den kanske mest centrala frågeställningen: varifrån kommer den vätgas som observerats i flera experiment?

SKB noterar också att såväl rapportförfattarna som myndigheten i sitt förord reserverar sig för delar av resultaten, eftersom dessa kan ha äventyrats då analyser av kopparmaterialet ägt rum efter det att materialet har exponerats för syre.

Nyheter

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar

SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den...

Publicerad: 25 maj 2023

Rekordstarkt stöd för slutförvar

Stödet för slutförvarsanläggningar i Östhammar och Oskarshamn är starkare än någonsin. Hela 86 procent av kommuninvånarna stö...

Publicerad: 8 maj 2023

Sverige och SKB får gott betyg av IAEA

Internationella atomenergiorganet, IAEA, har organiserat en internationell granskning av den svenska hanteringen av radioakti...

Publicerad: 4 maj 2023