Hem Klimat- och miljöministern besökte SKB:s mellanlager
Oskarshamns kommunalråd Andreas Erlandsson, klimat- och miljöminister Annika Strandhäll och SKB:s vd Johan Dasht under besöket i SKB:s mellanlager Clab i Oskarshamn. Foto: Philip Rosén

Klimat- och miljöministern besökte SKB:s mellanlager

Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll besökte i dag SKB:s mellanlager för använt kärnbränsle, Clab, i Oskarshamn.

– Sverige blir världsledande i att ta hand om avfallet. Vi tar ansvar för vårt avfall och vi överlåter inte det till kommande generationer. Oskarshamns kommun och SKB visar ledarskap och ansvar för Sveriges energiförsörjning, säger Annika Strandhäll.

– Vi tackar klimat- och miljöminister Annika Strandhäll för dagens besök på vårt mellanlager Clab i Oskarshamn. Clab är en avgörande anläggning för svensk elproduktion och just nu pågår tillståndsprövningen för utökad lagringskapacitet, säger SKB:s vd Johan Dasht.

Regeringen fattade den 27 januari i år beslut om att ge SKB tillstånd att uppföra ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn. Tillståndsprövningen som pågått sedan SKB skickade in ansökningarna 2011 fortsätter i mark-och miljödomstolen och hos Strålsäkerhetsmyndigheten, som ska sätta detaljerade villkor för den kommande verksamheten.

Frågan om utökad lagring i Clab hanteras i ett separat spår efter att regeringen förra sommaren bröt ut frågan ur den övergripande slutförvarsansökan. Mark- och miljödomstolens huvudförhandling i villkorsprövningen för Clab sker i Oskarshamn den 24-25 maj.

Nyheter

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar

SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den...

Publicerad: 25 maj 2023

Rekordstarkt stöd för slutförvar

Stödet för slutförvarsanläggningar i Östhammar och Oskarshamn är starkare än någonsin. Hela 86 procent av kommuninvånarna stö...

Publicerad: 8 maj 2023

Sverige och SKB får gott betyg av IAEA

Internationella atomenergiorganet, IAEA, har organiserat en internationell granskning av den svenska hanteringen av radioakti...

Publicerad: 4 maj 2023