Hem Justerad tidsplan för Kärnbränsleförvaret

Justerad tidsplan för Kärnbränsleförvaret

Det planerade Kärnbränsleförvaret i Forsmark får en delvis justerad tidsplan, med innebörden att planerad byggstart flyttas fram.

SKB:s tidsplaner för olika projekt justeras löpande, bland annat för att kunna prioritera resurser till rätt projekt i rätt tid. I det aktuella fallet görs nu bedömningen att byggstart av Kärnbränsleförvaret kan ske senast i början av 2019.

För SKB:s del innebär den justerade tidsplanen att, inom ramen för Kärnbränsleprogrammet, den pågående tillståndsprocessen kommer att prioriteras framför förberedelser för byggstart.

Parallellt med tillståndsprövningen av SKB:s ansökan om att få bygga Kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen, förbereds en ansökan om att få bygga ut Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, som ska lämnas in under nästa år. Planerad byggstart för ett utbyggt SFR påverkas inte av beslutet.

Nyheter

SKB ny ägare av Forsmarks hamn

Första april tar SKB över Forsmarks hamn från tidigare ägaren Forsmarks Kraftgrupp, FKA. SKB planerar bland annat att bygga y...

Publicerad: 30 mars 2023

SKB bjuder in till samråd

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) bjuder härmed in till samråd enligt 6 kap. miljöbalken gällande ytterligare åtgärder och...

Publicerad: 22 mars 2023

Med fokus på en hälsosam och säker arbetsmiljö

”Personal, hälsa och säkerhet” är ett av fokusområdena i SKB:s hållbarhetsprogram även kallad Färdplan för hållbart byggande ...

Publicerad: 28 februari 2023