Hem Justerad tidsplan för Kärnbränsleförvaret

Justerad tidsplan för Kärnbränsleförvaret

Det planerade Kärnbränsleförvaret i Forsmark får en delvis justerad tidsplan, med innebörden att planerad byggstart flyttas fram.

SKB:s tidsplaner för olika projekt justeras löpande, bland annat för att kunna prioritera resurser till rätt projekt i rätt tid. I det aktuella fallet görs nu bedömningen att byggstart av Kärnbränsleförvaret kan ske senast i början av 2019.

För SKB:s del innebär den justerade tidsplanen att, inom ramen för Kärnbränsleprogrammet, den pågående tillståndsprocessen kommer att prioriteras framför förberedelser för byggstart.

Parallellt med tillståndsprövningen av SKB:s ansökan om att få bygga Kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen, förbereds en ansökan om att få bygga ut Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, som ska lämnas in under nästa år. Planerad byggstart för ett utbyggt SFR påverkas inte av beslutet.

Nyheter

Villkorsprövning för utbyggt SFR

I morgon, 29 november, inleds nästa steg i tillståndsprövningen för utbyggnaden av Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avf...

Publicerad: 28 november 2022

Hallå där Anna Porelius, kommunikationschef på SKB

I den nya regeringens energipolitik är satsningar på kärnkraft en central punkt, och ny kärnkraft innebär nytt avfall. Vad in...

Publicerad: 18 november 2022

Johan Dasht utsedd till ny vd för Vattenfall Vattenkraft AB

SKB:s vd Johan Dasht kommer att tillträda som ny vd för Vattenfall Vattenkraft från och med den 1 december 2022. Johan Dasht ...

Publicerad: 7 oktober 2022