Hem Hur mår egentligen Östersjön?

Hur mår egentligen Östersjön?

Östersjön är världens största bräckvattenhav. Blandningen av söt- och saltvattenarter är unik.Under flera decennier påverkades miljön negativt av människans aktiviteter, men det pågår ett intensivt arbete från olika håll, för att försöka vända utvecklingen.

Vid ett kunskapsseminarium arrangerat av SKB på Kapsellaboratoriet i Oskarshamn berättade Jan Andersson från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, om hur det känsliga ekosystemet ser ut i dag. Jan Andersson är chef för institutionen för akvatiska resurser och jobbar på lokalkontoret i Simpevarp. Kontorets arbete är inriktat mot resurs- och miljöövervakning längs delar av Östersjöns kust. Man ansvarar för ett kontrollprogram för kärnkraftverket i Simpevarp, och samlar in data inom ramen för EU:s datasamlingsdirektiv.

Bekämpningsmedlet DDT, och PCB, en grupp industrikemikalier som numera är förbjudna, var två av de stora bovarna i den omfattande miljöförstöringen som började under 1960-talet. För livet i vattnet blev det problematiskt. Även om tillståndet har blivit bättre, så har det uppstått något som liknar en ond cirkel.

Algblomning på sommaren

De näringsämnen som har kommit ut i Östersjön, bland annat från det alltmer effektiva jordbruket, bidrar till en stor tillväxt av alger och vi får det vi kallar för algblomning. Det inträffar ledsamt nog oftast lagom till badsäsongen. Algerna sjunker till botten, förbrukar syre och frigör fosfor, som har varit bundet i sedimentet. Nytt salt lyfter sedan algerna och gör algblomningen ännu värre. 15 procent av Östersjöns botten beräknas vara syrefri och man ser tyvärr inte någon förbättring. Men läget är inte helt nattsvart.

– Det blir långsamt bättre. Vi ser att de som står överst i näringskedjan, havsörnarna, blir fler och fler, konstaterade Jan Andersson belåtet.

Att både havsörnarna och sälarna blir fler talar för en förbättring. Det går sämre för torsken, som efter en stark uppgång under några år, nu verkar ha fått problem att reproducera sig. Orsaken är inte känd, men forskning pågår. Tjuvfiske decimerar tråkigt nog också beståndet.

Samarbete mellan länderna

Det finns ett stort engagemang bland lantbrukarna längs kusten för att minska utsläppen av näringsämnen till vattensystemen som leder ut i Östersjön. Man har ett visst samarbete mellan länderna runt havet, för att förbättra situationen. Var och en bidrar efter förmåga, alla är intresserade av ett rent hav med möjlighet till fiske.

För oskarshamnare ligger Östersjöns väl och ve de flesta varmt om hjärtat. Det märktes av publikens intresse och de många frågorna som ställdes vid Jan Anderssons föreläsning.

SKB kommer att fortsätta att arrangera kunskapsseminarier i Oskarshamn om aktuella och intressanta ämnen med koppling till vår verksamhet. Nästa seminarium sker den 21 maj, även den gången på Kapsellaboratoriet. Olle Zellman, SKB, kommer att reda ut begreppen om mervärdena.

Nyheter

Säker, hållbar och effektiv drift på SKB:s anläggningar

SKB har två kärntekniska anläggningar i drift, Mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, och Slutförvaret för kortlivat radi...

Publicerad: 18 januari 2023

Miljödom för utbyggnad av SFR

SKB har i dag fått miljötillstånd för utbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. Domen medd...

Publicerad: 21 december 2022

Deldom i artskyddsärendet

När det visade sig att tre gölar måste fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret i Forsmark begärde SKB dispens från arts...

Publicerad: 19 december 2022