Hem Hallå där, Anna Porelius!

Hallå där …

Anna Porelius, kommunikationschef på SKB. Foto: Lasse Modin.

”Föreslagen kostnadsökning är orimlig”

Hallå där, Anna Porelius, kommunikationschef på SKB. Riksgälden reagerar på en skrivelse som SKB har skickat till regeringen.

Vad handlar den här skrivelsen om?

– Kärnkraftverken står för samtliga kostnader för det svenska kärnavfallsprogrammet och vart tredje år redovisar vi vilka kostnader som återstår. Strålsäkerhetsmyndigheten har granskat SKB:s kostnadskalkyler under många år. När nu Riksgälden tar över denna uppgift, vill de höja ersättningen med 300 procent. Från dagens 12,5 miljoner som Strålsäkerhetsmyndigheten använt, till 40 miljoner kronor. Medlen i Kärnavfallsfonden tillhör kärnkraftverken och därför har vi synpunkter när Riksgälden vill ha en så hög ersättning. Med tanke på att SKB ska bedriva verksamhet i ytterligare 70 år, har det stor betydelse hur stora årliga uttag som görs.

Ni säger att det är orimligt och oacceptabelt.

– Ja, vi ifrågasätter det rimliga i den föreslagna kostnadsökningen. De medel kärnkraftsbolagen fonderar ska täcka kostnaderna för det svenska kärnavfallsprogrammet. Vi är måna om att hushålla med fondens medel och har därför uppmärksammat detta.

– Som en jämförelse har SKB två heltidsanställda som sammanställer vår kostnadskalkyl och Riksgälden önskar ha 12 heltidsanställda för att granska arbetet. Det har vi reagerat emot. Vi har också frågor kring omfattande OH-kostnader, konsultkostnader och osäkerhetspåslag.

Kan SKB och kärnkraftsbolagen ha åsikter på Riksgäldens myndighetsutövande?

– Vi har inga synpunkter på själva tillsynen, utan vi reagerar på kostnadsökningen som sådan.

Ni föreslår att kärnkraftsbolagen ska få utse en revisor som ska ges möjlighet att revidera Riksgäldens användning av fondmedel. Hur tänker ni där?

– Vi tycker att det är rimligt att kärnkraftsbolagen får möjlighet att revidera användningen av fondmedel för att säkerställa effektivitet och transparens. Samma självklara krav som vi ställer på oss själva.

Riksgäldens generaldirektör Hans Lindblad säger i SvD att han ska kalla till möte.

– Vi har ännu inte blivit inbjudna till möte, men vi ser fram emot en fortsatt dialog med Riksgälden.

Nyheter

Säker, hållbar och effektiv drift på SKB:s anläggningar

SKB har två kärntekniska anläggningar i drift, Mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, och Slutförvaret för kortlivat radi...

Publicerad: 18 januari 2023

Miljödom för utbyggnad av SFR

SKB har i dag fått miljötillstånd för utbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. Domen medd...

Publicerad: 21 december 2022