Hem Första leveransen av nya kompaktkassetter

Första leveransen av nya kompaktkassetter

För drygt ett år sedan beställde SKB 304 nya lagringskassetter för bränsleelement av Elajo Mekanik. Nu har de första fyra levererats till mellanlagret Clab i Oskarshamn där de genomgår olika tester.

På mellanlagret Clab förvaras de använda bränsleelementen från kärnkraftverken i specialbyggda förvaringskassetter. På grund av den starka radioaktiviteten måste de skärmas av mot omgivningen. Därför står kassetterna i tolv meter djupa bassänger, där vattnet fungerar både som strålskärmning och kylning.

Det gör att kassetterna utsätts för stora påfrestningar. Därför måste de tillverkas med största noggrannhet och av material som håller mycket hög kvalitet. Säkerhetskraven är extrema.

Insats till förvaringkassett.

Insats till förvaringskassett för tryckvattenbränsle. Foto: SKB.

Bra samarbete

När det började bli dags för SKB att hitta ett företag som kunde åta sig uppgiften att tillverka sammanlagt 304 nya kompaktkassetter föll valet på det Oskarshamnsbaserade Elajo Mekanik AB, som nu levererat de första fyra kassetterna och som med hjälp av skickligt yrkesfolk kommer att tillverka 50 kassetter om året fram till 2019.

– Samarbetet med Elajo har fungerat väldigt bra och jag ser många fördelar med att SKB tecknade avtal med ett lokalt företag som vi har goda erfarenheter av sedan tidigare, menar Anders Strindvall, som är SKB:s projektledare för upphandlingen.

Stor utmaning

På Elajo Mekanik AB har man byggt en helt ny verkstad för ändamålet. Här växer förvaringskassetterna fram ur de delar som man får till sig likt bitar till ett stort pussel. I kassetternas innandöme innehåller plåtarna bor, vilket gör materialet sprött och svårt att både svetsa och förflytta.

– Själva hanteringen och förflyttningen mellan de olika arbetsstationerna har varit en stor utmaning att klara av. Det får absolut inte bli några sprickbildningar i plåtarna. Jag är stolt över att vi har lyckats så bra med våra lösningar, säger verkstadschef Micael Larsson.

Kvalitetskontroll

Han och hans team har arbetat fram en svetsmetod och en hanteringsmetod som har visat sig fungera mer än tillfredsställande. Kraven på spårbarhet in i minsta konstruktions- och materialdetalj är också väl tillgodosedda och borhalten på minst 1,6 procent kontrolleras i varje del av kassetten så att den uppfyller kraven.

På Clab finns sedan tidigare 1 100 kassetter av samma typer som de nya. Skillnaden mellan dem är ytterst liten. Under de år man har hanterat kassetter i anläggningen har man skaffat sig erfarenheter som kommer till nytta vid nytillverkningen.

Fakta

Kompaktkassetter

Material: rostfritt stål (EN 1.4301/EN 1.4307) samt rostfria insatsplåtar (EN 1.4306) med en minsta borhalt på 1,6 %
Säkerhetsklass 3
Mekanisk kvalitetsklass 3
Seismisk klass 1

Elajo Mekanik AB

Elajo startades 1958 i Oskarshamn där huvudkontoret ligger. Sedan 1969 utförs tillverknings- och servicearbeten till svenska och utländska kärnkraftverk.

Mer information

Nyheter

SKB ny ägare av Forsmarks hamn

Första april tar SKB över Forsmarks hamn från tidigare ägaren Forsmarks Kraftgrupp, FKA. SKB planerar bland annat att bygga y...

Publicerad: 30 mars 2023

SKB bjuder in till samråd

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) bjuder härmed in till samråd enligt 6 kap. miljöbalken gällande ytterligare åtgärder och...

Publicerad: 22 mars 2023

Med fokus på en hälsosam och säker arbetsmiljö

”Personal, hälsa och säkerhet” är ett av fokusområdena i SKB:s hållbarhetsprogram även kallad Färdplan för hållbart byggande ...

Publicerad: 28 februari 2023