Hem Forskningsnätverk får tillskott

Forskningsnätverk får tillskott

Den japanska kärnavfallsorganisationen RWMC har nyligen anslutit till ett internationellt nätverk vid SKB:s forskningsanläggning Äspölaboratoriet i Oskarshamn. Nätverket Äspö International syftar till att sprida information om SKB:s utvecklingsarbete till samarbetsorganisationerna.

Magnus Holmqvist, vd SKB International. Foto: SKB.

– SKB International har sedan många år framgångsrika samarbeten med RWMC inom andra områden så deras inträde i Äspö International är ett välkommet tillskott. Nu hoppas vi få se ett ökat japanskt engagemang, säger Magnus Holmqvist, SKB Internationals vd.

I dag ingår organisationer från Sverige, Storbritannien, Tyskland och Japan i nätverket.

Samarbetet sker på flera sätt, berättar Erik Thurner, senior rådgivare på SKB International.

– Vi genomför dels årliga workshoppar på olika teman och dels arrangerar vi möten där resultat från pågående SKB-projekt presenteras. Risken är stor att vi inte kan arrangera några möten i år på grund av coronaviruset. Vi funderar på om vi kan filma våra presentationer för att delge våra partners. Möjligen skulle vi kunna följa upp med ett Skype-möte där deltagarna kan ställa frågor.

Erik Thurner, senior rådgivare.

SKB International har även möten med respektive organisation där man diskuterar just deras specifika intresseområden.

– Det finns en webbportal för information om till exempel olika projekt och planer för kommande projekt på Äspö, säger Erik Thurner.

Äspö International är en fortsättning på det internationella samarbete som påbörjades i Stripa gruva, en nedlagd järnmalmsgruva i Bergslagen, redan i slutet av 1970-talet. Som partner har organisationerna möjlighet att få tillgång till den fältdata som SKB har samlat in sedan 1986, då förundersökningen för Äspölaboratoriet startade, och fram till dags dato.

– Den här typen av data är intressant för organisationer som ännu inte har någon plats att utveckla platsmodelleringsmetodik på, förklarar Erik Thurner.

Fakta
Utländska organisationer som ingår i Äspö International

RWM (Radioactive Waste Management Limited), Storbritannien

BMWi (Federal Ministry for Economic Affairs and Energy) och GRS (Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit), Tyskland

Numo (Nuclear Waste Management Organization of Japan), Criepi (Central Research Institute of Electric Power Industry) och JAEA (Japan Atomic Agency) samt  RWMC (Radioactive Waste Management Funding and Research Center), Japan.

Nyheter

Säker, hållbar och effektiv drift på SKB:s anläggningar

SKB har två kärntekniska anläggningar i drift, Mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, och Slutförvaret för kortlivat radi...

Publicerad: 18 januari 2023

Miljödom för utbyggnad av SFR

SKB har i dag fått miljötillstånd för utbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. Domen medd...

Publicerad: 21 december 2022