Hem Eva Halldén ny vd
Eva Halldén är ny vd för SKB. Foto: SKB.

Eva Halldén ny vd

Eva Halldén är ny vd på SKB sedan den 1 april. Eva Halldén har bland annat varit vd för både Ringhals och Forsmarks kärnkraftverk.

– SKB har ett jätteviktigt uppdrag, dessutom är företaget inne i ett intensivt skede med miljöprövningen i Mark- och miljödomstolen till hösten och även den fortsatta planeringen av våra stora projekt. Samtidigt måste vi ju klara driften och fortsätta forskningsarbetet. Så det är helt klart ett väldigt spännande läge att komma in i, säger Eva Halldén.

Hon har bland annat varit vd för både Ringhals och Forsmarks kärnkraftverk, chef för Studsvik Nuclear och arbetat med effektiviserings- och förbättringsfrågor på kärnkraftsområdet inom Vattenfall.

– Min bild av SKB är att det är ett mycket kompetent företag med många skickliga medarbetare, som på ett mycket framgångsrikt sätt drivit planerna framåt för att få bygga ett slutförvar. SKB är också mycket kompetenta på att driva de anläggningar som finns i drift i dag, säger Eva Halldén.

Nyheter

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar

SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den...

Publicerad: 25 maj 2023

Rekordstarkt stöd för slutförvar

Stödet för slutförvarsanläggningar i Östhammar och Oskarshamn är starkare än någonsin. Hela 86 procent av kommuninvånarna stö...

Publicerad: 8 maj 2023

Sverige och SKB får gott betyg av IAEA

Internationella atomenergiorganet, IAEA, har organiserat en internationell granskning av den svenska hanteringen av radioakti...

Publicerad: 4 maj 2023