Hem Esbo-delegater besökte Forsmark
 Niklas Heneryd (i gul varseljacka) visar platsen där schaktet ner i förvaret ska ligga. Foto: SKB.

Esbo-delegater besökte Forsmark

– Det är väldigt viktigt för oss att kunna vara på plats här i Forsmark och se förutsättningarna för det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle”, sammanfattade Jörg Reckers från det tyska miljöministeriet. Ett mycket intressant besök.

Jörg Reckers var en av deltagarna när SKB stod värd för Esbo-samrådet, konventionen där länderna kring Östersjön kan komma med synpunkter på verksamheter som kan komma att få gränsöverskridande miljöpåverkan.

Efter en dag i Stockholm med mera formella överläggningar följde en studiedag i Forsmark. De 20-talet deltagarna från Finland, Litauen, Polen, Tyskland och Danmark fick en omfattande redogörelse kring allt det tekniska men också miljöfrågor och acceptansfrågan.

Teknik och natur

Det var liksom ödet som gjorde att enhetschefen Niklas Heneryd fick avbryta sin presentation i terrängen vid den planerade anläggningen vid Söderviken:

– Titta, en havsörn!

Den naturintresserade gruppen blev förstås imponerad att få se den ståtliga fågeln. De fängslades också av SKB:s arbete kring att rädda beståndet av den sällsynta arten gölgroda som finns i området.

– Men mest spännande tyckte jag arbetet kring att få acceptans kring planerna, allt arbete på det lokala planet med så många informationsträffar för de vanliga medborgarna, sade Migle Masaityte från Litauens miljödepartement.

Hon fortsatte:

– Något sådant har inte vi i vårt land. Vi skickar ut ett papper och så får folk komma med synpunkter. Det gör de sällan, och ändå har vi stora processer kring de två avstängda kärnkraftverken i Ignalina och de två nya som ska byggas.

Mikael-o-Niklas350x200

Mikael Gontier, som är specialist på miljökonsekvensbeskrivningar, och enhetschef Niklas Heneryd, berättar om layouten av det planerade Kärnbränsleförvaret.

Samarbete över gränserna

Esbo-konventionen, eller egentligen konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang, tillkom för att grannländer ska få komma med synpunkter kring miljöfrågor. I Sverige är det Naturvårdsverket som redan 2005 bjöd in länderna kring Östersjön i den här frågan.

– Det är viktigt att våra länder har en samsyn och är öppna i de här frågorna, menade Jörg Reckers när han vandrade runt i den helt nya besöksutställningen i en av bergssalarna i SFR, Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall.

Han hade varit till Forsmark tidigare men fick nu en fördjupad bild av den befintliga anläggningen som planeras att byggas ut och byggandet av Kärnbränsleförvaret på 500 meter ner i berggrunden i Forsmark.

Åländskt intresse

– Ett mycket intressant besök, för mig är risken kring strålning det viktigaste, vi hamnar ju så att säga mitt emellan två kärnområden, menade Inkeri Ahonen från Åland och pekade på närheten till Forsmark och den finska motsvarigheten i Onkalo.

Efter det här besöket har nu länderna fram till 15 april på sig att komma med ytterligare synpunkter till Naturvårdsverket, som ansvarar för genomförandet av samrådet.

Migle Masaityte och hennes kolleger hemma i Vilnius får nu fundera på några nya formuleringar. Hon var i alla fall imponerad av att Forsmarks Wärdshus passande bjöd på påskgodis i Litauens färger gult, grönt och rött …

Nyheter

SKB ny ägare av Forsmarks hamn

Första april tar SKB över Forsmarks hamn från tidigare ägaren Forsmarks Kraftgrupp, FKA. SKB planerar bland annat att bygga y...

Publicerad: 30 mars 2023

SKB bjuder in till samråd

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) bjuder härmed in till samråd enligt 6 kap. miljöbalken gällande ytterligare åtgärder och...

Publicerad: 22 mars 2023

Med fokus på en hälsosam och säker arbetsmiljö

”Personal, hälsa och säkerhet” är ett av fokusområdena i SKB:s hållbarhetsprogram även kallad Färdplan för hållbart byggande ...

Publicerad: 28 februari 2023