Hem Engagerade medarbetare sökes

Hallå där …

Åsa Lindwall, rekryteringsansvarig SKB. Foto: Lasse Modin.

Engagerade medarbetare sökes

Hallå där, Åsa Lindwall, ansvarig för rekrytering på SKB. Nu i veckan har SKB annonser i lokalpressen i Östhammar.

Berätta, vad handlar det om?

Vi vill att människor ska få upp ögonen för vilket spännande uppdrag SKB har och känna sig lockade att söka jobb hos oss. SKB har två stora och unika projekt på gång i Forsmark, Kärnbränsleförvaret och utbyggnaden av SFR, Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall. Båda är framtidsprojekt som kommer att göra skillnad för framtida generationer. Det är det vi vill berätta om, och att vi söker engagerade medarbetare som vill vara med på den resan. Hittills har projekten befunnit sig i en planeringsfas. Men när vi får regeringsbesluten går de in i en ny fas – utförandefasen – och då ökar vårt behov av att attrahera kompetens och rekrytera personal.

Vilken typ av tjänster är det fråga om?

Ja, det är en ganska spretig flora. Det är allt från tjänster inom miljö och kvalitet och beställarkompetens inom en mängd områden till olika typer av ingenjörer. Nu närmast söker vi personal inom området konstruktion då projekt Kärnbränsleförvar närmar sig detaljprojektering. I övrig är det tjänster inom för oss nya områden som infrastruktur, bygg, industri och process.

Hur många kommer SKB att sysselsätta ute i Forsmark när projekten är i gång?

Det beror på vilket skede man pratar om, men för Kärnbränsleförvarets del så rör det sig under byggtiden om runt 800 personer, varav de flesta är entreprenörer.

Vad rekommenderar du till den som vill söka jobb på SKB?

Gå in på våra ”Jobba hos oss”-sidor på webben och läs intervjuerna med både anställda och chefer. Håll sedan ögonen öppna efter våra rekryteringsannonser.

För att se annonsen, klicka här!