Hem Deldom i artskyddsärendet

Deldom i artskyddsärendet

När det visade sig att tre gölar måste fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret i Forsmark begärde SKB dispens från artskyddsförordningen, för att kunna flytta skyddade arter så som gölgroda och vattensalamander. Nu har Mark- och miljödomstolen godkänt SKB:s ansökan.

Arbetet för att säkra beståndet av gölgrodor och vattensalamander har fortgått i många år. SKB har bland annat anlagt nya gölar åt groddjuren och skapat ett så kallat grodhotell, där grodorna kan övervintra, på platsen. Flera grodor har redan flyttat självmant men deldomen innebär nu att SKB kan flytta de groddjur som dröjer sig kvar i de gamla gölarna.

Arbetet med att flytta groddjuren kan genomföras under två år, 2023 och 2024, vilket innebär att djuren kan etablera sig i de nya gölarna i god tid innan Kärnbränsleförvaret ska byggas.
Redan i juni 2013 beviljades SKB dispens från artskyddsförordningen av Länsstyrelsen. Dispensen överklagades och har varit vilande fram till regeringen fattade beslut om tillåtlighet för Kärnbränsleförvaret i Forsmark, vilket gjordes i januari i år. Nu har Mark- och miljödomstolen prövat ärendet och funnit att dispens från artskyddsförordningen kan ges.

Nyheter

Säker, hållbar och effektiv drift på SKB:s anläggningar

SKB har två kärntekniska anläggningar i drift, Mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, och Slutförvaret för kortlivat radi...

Publicerad: 18 januari 2023

Miljödom för utbyggnad av SFR

SKB har i dag fått miljötillstånd för utbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. Domen medd...

Publicerad: 21 december 2022

Deldom i artskyddsärendet

När det visade sig att tre gölar måste fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret i Forsmark begärde SKB dispens från arts...

Publicerad: 19 december 2022