Hem Bättre koll på böjda borrhål

Bättre koll på böjda borrhål

Att borra hål i berget är lätt. Att veta exakt var borrhålet tar vägen är däremot svårare. Därför bygger nu SKB en 300 meter lång anläggning på Äspö norr om Oskarshamn för att bättre kunna mäta in borrhål.

SKB har borrat hundratals borrhål i berget exempelvis under plats-undersökningarna i Oskarshamn och Forsmark. Och fler kommer det att bli under bygget av Kärnbränsleförvaret i Forsmark. Med olika typer av instrument kan man mäta krökningen på borrhålen i berget. Men hur vet man att instrumenten verkligen mäter rätt? Ja, det har länge varit en knäckfråga för SKB. Under platsundersökningen löste man det genom att använda två oberoende mätinstrument för att uppskatta noggrannheten i borrhålsmätningarna.

– I Kärnbränsleförvaret i Forsmark måste vi veta exakt var borrhålen börjar och slutar. Och redan vid höstens experiment med liggande kapslar måste vi ha detta klart för oss, säger projektledare Göran Nilsson.

Ny anläggning för tester

Därför byggs nu en 300 meter lång anläggning utanför Äspölaboratoriet där instrumenten för krökmätning ska kunna testas. Anläggningen består av ett långt plaströr ordentligt förankrat i berggrunden och ytterst noggrant inmätt var det går. Röret har ungefär samma dimension,
75 millimeter, som de vanligaste kärnborrhålen i berget. Det är tillverkat av UV-beständig plast medan fästanordningarna är av rostfritt stål. Allt material är valt för att man ska kunna testa olika typer av mätinstrument. Till exempel är de instrument som använder magnetiska mätmetoder mycket känsliga för om det finns magnetiska metaller i närheten.

– Det är en intressant anläggning. Det finns ingen liknande i världen så vi har fått ta fram en egen konstruktion, säger Göran Nilsson.

Hittills har 60 meter av anläggningen byggts men till årsskiftet ska hela sträckan vara klar. Maskinteknik i Oskarshamn har hjälpt till med de mekaniska arbetena.

Leverantörer bjuds in

– Vi kommer att bjuda in olika leverantörer att testa sina instrument för krökmätning här och därefter kan vi avgöra vilket av instrumenten vi ska använda för att mäta hur raka våra riktiga borrhål är, säger Göran Nilsson som inte utesluter att anläggningen kan komma att användas för utveckling av nya mätinstrument.

Relaterad länk

Läs mer om olika experiment på Äspölaboratoriet

Nyheter

SKB ny ägare av Forsmarks hamn

Första april tar SKB över Forsmarks hamn från tidigare ägaren Forsmarks Kraftgrupp, FKA. SKB planerar bland annat att bygga y...

Publicerad: 30 mars 2023

SKB bjuder in till samråd

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) bjuder härmed in till samråd enligt 6 kap. miljöbalken gällande ytterligare åtgärder och...

Publicerad: 22 mars 2023

Med fokus på en hälsosam och säker arbetsmiljö

”Personal, hälsa och säkerhet” är ett av fokusområdena i SKB:s hållbarhetsprogram även kallad Färdplan för hållbart byggande ...

Publicerad: 28 februari 2023