Träffa oss, dina framtida kollegor

Här är vi som arbetar på SKB

På SKB träffar du människor med olika utbildning, olika talanger och olika bakgrunder. Alla är olika, och det tycker vi är bra. Vi på SKB är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer öppet och framgångsrikt företag. Och genom att var och en har möjlighet att utveckla sig själv, utvecklas även vår verksamhet.

Men på ett väsentligt sätt är vi alla lika. Det som enar oss, är att vi siktar mot ett tydligt mål: det att skapa trygghet för kommande generationer.

På den här sidan träffar du några av våra medarbetare som själva berättar om sitt arbete på SKB.

”Det här gör vi tillsammans! För framtida generationer.”

Katarina, delprojektledare stab program inkapsling

”Man ska vara lösningsorienterad, öppen, nyfiken och gilla att samarbeta.”

Diego, projekteringsledare berg

”SKB är en modern arbetsgivare, väldigt framåtblickande.”

Mikael, chef för grupp geosfär

”Ett världsunikt projekt! Det är häftigt att vara en del av det.”

Matilda, biträdande platsövervakningsledare

”SKB är ett företag som inspirerar mig att hela tiden lära mig nya saker.”

Kajsa, kommunikatör

”På SKB har man stora utvecklingsmöjligheter, oavsett bakgrund.”

Muhsin, projekteringsledare mekanik och vvs

”Vi jobbar ihop och det skapar en familjär känsla.”

Johan, avdelningschef projekt

”Det är kul att kliva upp på morgonen och få vara med och lösa så här långsiktiga problem.”

Per, enterprise-arkitekt

SKB i tre ord

Kajsa, Mikael, Muhsin, Per

SKB i tre ord

Katarina, Diego, Johan, Matilda

Vårt uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Omhändertagandet ska uppfylla kraven på högsta säkerhet för människor och miljö. Uppdraget är så omfattande att vi ser det som ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt.

Evenemangsgatan 13
Box 3091, 169 03 Solna

Telefon: 08-459 84 00

E-post: registrator@skb.se

Webb: skb.se

© Svensk Kärnbränslehantering AB

skb.se