Hem Säker, hållbar och effektiv drift på SKB:s anläggningar

Säker, hållbar och effektiv drift på SKB:s anläggningar

SKB har två kärntekniska anläggningar i drift, Mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, och Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR. Dessutom finns ett väl fungerande transportsystem med fartyget m/s Sigrid. SKB:s driftavdelning säkerställer att de kärntekniska anläggningarna är redo att ta emot radioaktivt avfall och använt kärnbränsle, sköter driften av samt kontrollerar anläggningen under årets alla dagar.

Ulrika Broman, driftchef SKB. Foto Mikael Wallerstedt

– SKB:s uppdrag är en viktig del för den fossilfria kärnkraftsproduktionen i Sverige och vår driftverksamhet är en prioriterad del i uppdraget. Att vi på ett säkert och systematiskt sätt tar hand om det radioaktiva avfallet är vårt främsta hållbarhetsarbete, säger Ulrika Broman, avdelningschef för Drift- och underhåll på SKB.

– Men med det sagt, vi kan inte luta oss tillbaka, hållbarhetsarbetet är ett ständigt pågående arbete, menar Ulrika.

M/s Sigrid står för ungefär 70 % av SKB:s totala utsläpp av klimatpåverkande gaser, därför har SKB infört en stegvis inblandning av miljödiesel, HVO97, i drivmedlet. Miljödieseln innebär att koldioxidutsläppen minskar med cirka 1,7 ton/m3 när HVO97 förbränns jämfört med vanlig diesel, vilket under 2022 gett en total minskning på cirka 85 ton koldioxid. Under 2023 har SKB för avsikt att utöka användningen av HVO97 på m/s Sigrid.

– Övergången till miljödiesel gör att våra transporter minskar sin klimatpåverkan samtidigt som säkerheten fortsatt är hög. Vi har initialt valt att fokusera på den enskilt största källan till utsläpp inom driftverksamheten men parallellt pågår många fler hållbarhetsinitiativ. Målet är att stegvis minska klimatavtrycket och att år 2040 nå nettonollutsläpp från hela SKB:s verksamhet, säger Ulrika inspirerat.

SKB:s drift-och underhållsavdelning ansvarar för den dagliga driften på anläggningarna. Det omfattar mottagning och hantering av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Det innebär också att sköta anläggningarna vad det gäller förebyggande underhåll, driftövervakning, planering av transporter samt att se till att SKB uppfyller myndigheternas krav.

Under de närmaste åren kommer driftavdelningens fokus vara att integrera SKB:s nya anläggningar och dess utökade verksamhet i arbetet. SFR ska under kommande år byggas ut, vilket innebär att nuvarande anläggning ska integreras med utbyggnaden och bli en gemensam anläggning. Det innebär bland annat att olika system ska samfungera och vara effektiva. För mellanlagret Clabs del handlar det om förberedelser för att kunna utöka lagringen till 11 000 ton bränsle, nuvarande anläggning har tillstånd för 8 000 ton. Dessutom ska nya transportbehållare och nytt markfordon driftsättas.

Avdelningen består i dag av cirka 130 personer och här jobbar främst tekniker och ingenjörer med kunskap inom olika områden.

– Jag är så stolt över vår personal som varje dag, dygnet runt, tar hand om det radioaktiva avfallet på ett säkert och effektivt sätt. De tar stort ägarskap över sitt uppdrag och jag imponeras av deras höga kompetens och sättet de delar med sig av sin kunskap till andra kollegor, avslutar Ulrika.

Se mer om Clab och SFR

Nyheter

Med fokus på en hälsosam och säker arbetsmiljö

”Personal, hälsa och säkerhet” är ett av fokusområdena i SKB:s hållbarhetsprogram även kallad Färdplan för hållbart byggande ...

Publicerad: 28 februari 2023

SKB publicerar uppdaterad analys om säkerhet efter förslutning för Kärnbränsleförvaret

I veckan har ni publicerat flera nya rapporter som tillsammans är en uppdaterad analys av säkerheten efter förslutning för Kä...

Publicerad: 22 februari 2023

Stort internationellt intresse för långtidsförsök på Äspö

Just nu pågår en internationell konferens under tre dagar på Äspölaboratoriet. Det är en bred uppslutning av olika organisati...

Publicerad: 8 februari 2023