Hem Fem rekryteringar i Forsmark

Hallå där …

Åsa Lindwall, personalenheten. Foto: Lasse Modin

Fem rekryteringar i Forsmark

Hallå där, Åsa Lindwall, rekryteringsansvarig i Forsmark. Just nu annonserar SKB fem tjänster med placering i Forsmark.

Vilka är det?

Vi annonserar efter en geolog och en moniteringstekniker till vår avdelning Platsförvaltning Forsmark och en kemiingenjör till avdelning Teknik. Sedan söker vi också en driftchef och en förrådsansvarig till vår anläggning Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR.

Är det fler rekryteringar på gång?

Ja, vi håller på att se över vårt resursbehov. Jag skulle uppskatta att vi kommer att behöva ta in runt 15 personer under 2015, förutsatt att våra planer håller, förstås.

Vilka kompetensområden handlar det om?

De rekryteringar som jag kan tänka mig är framför allt inom områdena projektering, konstruktion och senare under året också miljö och kvalitet. Även ingenjörer inom utveckling och tekniker inom process och mekanik kommer vi att behöva förstärka med under året. På lite längre sikt, 2016, kommer vi också att rekrytera elkraftsingenjörer och instrumenttekniker, och eventuellt kompetens inom strålskydd.

Hur kommer det sig att rekryteringsbehovet ökar just nu?

Vi planerar ju två stora projekt i Forsmark, Kärnbränsleförvaret och utbyggnaden av SFR. För några veckor sedan meddelade Strålsäkerhetsmyndigheten att de kommer att lämna sitt yttrande om Kärnbränsleförvaret 2017. Därefter ska regeringen fatta sitt beslut, och vi måste vara beredda för byggstart när det kommer. När det gäller SFR håller vi på att utveckla både drift- och underhållsverksamheten och det kräver att vi förstärker med nya resurser.

MER INFORMATION

Här kan du läsa om hur det är att jobba hos oss, hitta information om lediga tjänster samt möta några av våra medarbetare.