Hem Slutrapport om forskning på Grönland

Nyhetsarkiv

Filtrera nyheter

Rekordstarkt stöd för slutförvar i Forsmark

En ny Novus-undersökning visar att 84 procent av invånarna i Östhammars kommun är för ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Det är det högsta resultatet sedan opinionsmätningarna började göras, 2013.  – Det starka stödet sammanfaller med att regeringen nyligen godkänt våra slutförvarspla...

Publicerad: 2022-06-02

Villkorsförhandling om utökad mellanlagring inleds i Oskarshamn

Nästa steg i tillståndsprövningen för att få lagra in mer använt kärnbränsle i mellanlagret Clab är den villkorsförhandling i mark- och miljödomstolen som äger rum i Oskarshamn den 24–25 maj. Eftersom det inte får bli fullt i mellanlagret innan Kärnbränsleförvaret i Forsmark är klart att tas i bruk ...

Publicerad: 2022-05-23

Minskat klimatavtryck med ny bränslemix

SKB:s transportfartyg m/s Sigrid kommer att börja köras med en inblandning av tio procent icke-fossilt HVO-bränsle. Åtgärden är mer långtgående än de krav som diskuteras på EU-nivå och innebär en märkbar minskning av SKB:s totala klimatavtryck. Ulrika Broman, driftchef SKB. Foto: Mikael Wallerstedt ...

Publicerad: 2022-05-09

Hållbarhetsarbete – ett jobb som aldrig tar slut, aldrig blir klart

Hållbarhet är ett brett begrepp som oftast förknippas med klimat och miljö. Men det är mycket större än så. Arbetet för en hållbar utveckling har pågått länge på SKB och har alltid präglat verksamheten. Det är ett arbete som aldrig kommer att bli klart. ”SKB:s uppdrag är ju att ta hand om det radioa...

Publicerad: 2022-05-09

Klimat- och miljöministern besökte SKB:s mellanlager

Oskarshamns kommunalråd Andreas Erlandsson, klimat- och miljöminister Annika Strandhäll och SKB:s vd Johan Dasht under besöket i SKB:s mellanlager Clab i Oskarshamn. Foto: Philip Rosén Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll besökte i dag SKB:s mellanlager för använt kärnbränsle, Clab, i Oskarsh...

Publicerad: 2022-04-25

Inbjudan till kompletterande samråd

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) bjuder in till kompletterande samråd enligt 6 kap. miljöbalken angående åtgärder i Forsmarks hamn, Östhammars kommun. Vid framtida planerad verksamhet genom utbyggnad av Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) och Kärnbränsleförvaret planerar SKB att ...

Publicerad: 2022-04-14

Resan till beslut

SKB:s första transportfartyg, m/s Sigyn. Vilken resa det har varit! I år fyller SKB 50 år och egentligen är det först nu resan börjar på riktigt. Äntligen har vi fått de beslut vi väntat på. Grönt ljus för utbyggt SFR och Kärnbränsleförvaret. Följ med från allra första början, till de historiska reg...

Publicerad: 2022-04-08

Nytt steg i prövningen för förvarsutbyggnad

SKB har i dag lämnat in underlag till Mark- och miljödomstolen i den fortsatta prövningen för att bygga ut Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR.

Publicerad: 2022-03-31

Positiva omdömen i ny strålsäkerhetsvärdering

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, höjer betyget för SKB i den senaste strålsäkerhetsvärderingen. Myndigheten lyfter särskilt fram en positiv utveckling inom områdena ledning och styrning, kompetens, säkerhetsgranskning samt säkerhetsprogram. Rapporten omfattar verksamheten vid SKB:s mellanlager Clab i...

Publicerad: 2022-03-18

Naturvärden ska skyddas under byggnationen i Forsmark

I och med regeringens tillåtlighetsbeslut för slutförvaret för använt kärnbränsle fortsätter nu arbetet med att förbereda byggnationen. Som del i detta vill SKB flytta de rödlistade arterna gölgroda och större vattensalamander till nyanlagda gölar i området. SKB:s inställning har genom alla år varit...

Publicerad: 2022-03-11